Skip to main content

Press releases 1 hit

Ekonomiskt hållbar affärsidé för utvinning av biogas prisades i Venture Cup Väst

Ekonomiskt hållbar affärsidé för utvinning av biogas prisades i Venture Cup Väst

Press releases   •   May 11, 2012 10:15 CEST

Företaget Biofrigas som har anknytning till Chalmers entreprenörskola tog hem Energi & Miljöpriset samt publikens pris i Venture Cup Västs regionfinal. Biofrigas har utvecklat en anläggning för uppgradering och förvätskning av biogas då flytande biogas är enklare och billigare att transportera än biogas i gasfas.