Skip to main content

Dalkia energieffektiviserar sitt huvudkontor

Nyhet   •   Dec 08, 2011 08:00 CET

Dalkia hjälper sina kunder att hantera och effektivisera energianvändningen. Efter en översyn av det egna huvudkontoret lever Dalkia nu verkligen som företaget lär. Förutom en bättre inomhusmiljö innebär en optimering av enbart belysningen en besparing om drygt 60 procent per år.

– Eftersom vi har som mål att verifiera vårt huvudkontor enligt hållbarhetsstandarden ISO 26 000 i vår var det ett logiskt steg för oss att ta. Vi vill att vårt huvudkontor ska vara utrustat med den teknik som vi själva förespråkar, säger Mikael Viik, inköpschef på Dalkia.

Dalkias huvudkontor i Stockholm är cirka 2 000 kvadratmeter och hade fram tills nyligen belysning som tändes och släcktes manuellt, vilket inte sällan innebar lampor som stod tända i onödan med onödig energiförbrukning som följd.

Våren 2011 gjordes en energisparkalkyl i samarbete med Elektroskandia som visade att energikostnaden för huvudkontorets befintliga belysning kunde minskas med drygt 60 procent. Elektroskandia fick därefter uppdrag att ta fram en helhetslösning när det gäller belysningen i allt ifrån kontorslandskap, kontorsrum och konferensrum till korridorer, lunchrum och hygienutrymmen. Totalt installerades ungefär 250 nya armaturer under sommaren och hösten 2011. Andra åtgärder som vidtagits är allt från ersättning av äldre vitvaror med energisnåla, till uppmaningar till alla anställda att påverka genom att stänga av datorer, bildskärmar etc. när de inte används. 

– Framöver kommer vi även att ha en display i vår reception där våra kunder kan se huvudkontorets energiförbrukning och hur den förändras över tid. Med den energieffektivisering vi gjort vill vi föregå med gott exempel, avslutar Mikael Viik.