Skip to main content

Dalkia tar över och effektiviserar energianläggning i Virsbo

Nyhet   •   Feb 28, 2011 14:00 CET

Dalkia och Uponor har tecknat ett avtal som innebär att Dalkia köper energianläggningen i Virsbo, som försörjer företagen Ruukki, Componenta och Uponor med värme, kylvatten och tappvatten.

Ruukki, Componenta och Uponor ligger alla tre inom samma industriområde i Virsbo. Företagen får värme, kylvatten och tappvatten från en och samma energianläggning inne på området. Dalkia vill effektivisera anläggningen och kommer på sikt även att studera möjligheterna till en miljöanpassning. 
Steg ett är att tillvarata spillenergi med minskad bränsleförbrukning som resultat. Steg två är, om möjligt, att konvertera den oljeeldade energianläggningen till en biobaserad energilösning, med en betydande miljövinst som resultat. 
 
- Eftersom energitjänster är vår kärnverksamhet har vi kompetensen och resurserna att tillvarata den spillenergi, som industrierna i Virsbo genererar och som idag kyls bort. Genom en effektivisering av själva energiproduktionen hoppas vi kunna reducera bränsleförbrukningen och minska användningen av fossila bränslen, säger Lars-Rune Thorsell, Business Operation Manager, Dalkia.

I och med köpet, tecknade Dalkia ett värme- och kylleveransavtal med Uponor, samt övertog Uponors energileveransavtal med Componenta och Ruukki.

- Nu kan vi fokusera på vår kärnverksamhet och samtidigt känna oss trygga med att veta att vi får värme, kylvatten och kallvatten även i framtiden, förhoppningsvis till en lägre kostnad och med en mindre miljöpåverkan. Det känns bra att lämna över ansvaret för energi- och mediaanläggningarna till en stark och långsiktig partner, som har energi och underhåll som sin kärnverksamhet, säger Michael Jansson, Produktionschef, Uponor.

Michael Jansson, Produktionschef, Uponor, 0223-387 31

Lars-Rune Thorsell, Business Operation Manager, Dalkia Energy & Industrial Services, 

0226-832 91