Skip to main content

Arla och Dalkia samarbetar inom energi- och mediaförsörjning

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 10:00 CEST

Dalkia och bondeägda mejeriföretaget Arla har nyligen ingått ett avtal gällande drift av energi- och mediasystem, fastighetsskötsel samt energieffektivisering vid Arlas mejeri i Göteborg.

Avtalet innebär att Dalkia från den 1 maj i år skall säkerställa och effektivisera leverans av energi och media, såsom ånga, tryckluft, varm- och kallvatten samt lokalvärme. I Dalkias uppdrag ingår också teknisk fastighetsservice.

- För oss är Arla en strategiskt viktig kund och det är glädjande att vi nu, utöver våra tidigare driftsåtaganden för Arla i Östersund och Vimmerby, även får förtroendet i Göteborg, säger Mikael Jansson, koncernchef för Dalkia Norden.

- Vi har haft stort fokus på att även i framtiden klara en hög driftsäkerhet vid Göteborgs mejeri. En naturlig del i detta är att säkra en god kompetensförsörjning. Vi sätter också miljö och energieffektivisering mycket högt på agendan och har höga ambitioner inom detta område. Den bästa lösningen för oss är att hitta en samarbetspartner som kan hjälpa oss med detta och Dalkia har visat sig vara den partner som vi tror kan stödja oss bäst i att uppfylla våra målsättningar både i närtid och framtid, säger Arlas Jörgen Grauss, mejerichef Göteborg.

Avtalet gäller i fem år och har ett värde av ca 30 miljoner kr.


Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12 000 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Luxemburg. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

 

Dalkia är en ledande europeisk leverantör av energi- och tekniktjänster till företag och myndigheter. Vi är ett dotterbolag till Veolia Environnement och Electricité de France (EDF) och har sedan företaget grundades fokuserat på energi- och miljöoptimering. Dalkia har 49 800 anställda i 35 länder och en omsättning på 8,9 miljarder euro för år 2012. Dalkias nordiska verksamhet bedrivs av Dalkia AB och dess dotterbolag med 1 000 anställda och en total omsättning på 1,9 miljarder kronor.

www.dalkia.se

Bifogade filer

PDF-dokument