Skip to main content

Dalkia byter olja mot biobränsle i sjukhus energicentral

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 13:00 CEST

Dalkia ska enligt ett nytecknat avtal leverera färdig värme i form av ånga till Vestre Viken Kongsberg sjukhus. Avtalet innebär att Dalkia helt och hållet tar över sjukhusets energicentral och gör den biobränslebaserad med stora miljövinster som följd.

Ombyggnaden av energicentralen inleds i vår. Dalkia kommer ersätta dagens tre gamla oljeeldade pannor med en träpelletseldad panna, som kompletteras med två nya mindre oljepannor som dock bara kommer att användas vid toppbelastning och som back-up. Ett arbete som förväntas vara klart under hösten 2013 då leveransen av färdig värme till sjukhuset inleds.

- Detta är det första viktiga steget i Dalkias utbyggnad av fjärrvärme i Kongsberg, där vi sedan tidigare har koncessionen. Vi är väldigt glada att äntligen komma igång, Ulf Strindlöv, Divisionschef Energiförsörjning. 

Genom att konvertera energicentralen och göra den biobränsleeldad minskar Dalkia sjukhusets användning av fossila bränslen kraftigt. Sjukhusets koldioxidutsläpp kommer att minska med drygt 1 000 ton koldioxid per år. Andra positiva följder är höjd automationsgrad och en allmän modernisering av anläggningen.

Avtalet är tecknat mellan Dalkia Nordens norska dotterbolag Dalkia Norge AS och Vestre Viken.

 

 

Dalkia är en ledande europeisk leverantör av energi- och tekniktjänster till företag och myndigheter. Vi är ett dotterbolag till Veolia Environnement och Electricité de France (EDF) och har sedan företaget grundades fokuserat på energi- och miljöoptimering. Dalkia har nästan 52 700 anställda i 40 länder och en omsättning på 8,3 miljarder euro för år 2011.

www.dalkia.se