Skip to main content

Veolia förvärvar verksamheten inom Ferroweld i Slottshagen AB

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2016 13:15 CEST

Från och med 2016-07-01 övertar Veolia, genom det helägda dotterbolaget Ferroweld i Östergötland AB, Ferroweld i Slottshagen AB.

- Förvärvet innebär att vi skapar en lokal plattform för expansion i Östergötland och angränsande län, en region under stark utveckling med stora tillväxtmöjligheter. Ferrowelds samlade kompe­tens och erfarenhet inom projekt- och servicetjänster, för bland annat industrier, energi- och vattenrenings­anläggningar och fastigheter, utgör en utmärkt plattform för tillväxt. Vi förstärk­er Ferroweld och gör Veolias tjänste­utbud till­gäng­ligt lokalt – ett tjänsteutbud som är utformat för att bidra till stärkt konkurrens­kraft och fortsatta fram­gångar för såväl befintliga som nya kunder, säger Mikael Jansson, koncernchef för Veolia i Norden och vd för Veolia Sverige AB.

- Veolias tyngd och det breda tjänsteutbudet innebär fantastiska möjligheter för våra nuvarande kunder. Jag ser verkligen fram emot min nya roll som ansvarig för den operativa verksamheten inom Ferroweld i Östergötland AB, säger Dan Carlgrip, tidigare ägare.

Frågor hänvisas till:

Mikael Jansson, koncernchef för Veolia i Norden och vd för Veolia Sverige AB, tel. 070-274 77 26

Dan Carlgrip, regionchef Ferroweld i Östergötland AB, tel. 011-496 00 20 / 070-817 02 01 

Veolia är världsledande inom optimerad resurshantering. Med över 174 000 anställda över hela världen utformar och tillhandahåller koncernen lösningar inom områdena vatten, avfall och energi, som bidrar till en hållbar utveckling av samhällen och industrier. Genom sina tre kompletterande verksamheter underlättar Veolia tillgången till, samt bevarar och återställer resurser. Under 2015 försåg Veolia 100 miljoner människor med dricksvatten och 63 miljoner med avloppsvattentjänster. Samtidigt producerade företaget 63 miljoner megawattimmar energi och omvandlade 42,9 miljoner ton avfall till återvunnet material och energi. Veolias omsättning uppgick 2015 till 25 miljarder euro.
Veolia Nordic AB representerar Veolia i de nordiska länderna och omsatte 2015 2,1 miljarder kronor med 1 200 anställda.

Bifogade filer

PDF-dokument