Skip to main content

Verismo HR stödjer translitteration

Nyhet   •   Sep 30, 2014 13:17 CEST

Koncerngemensamma HR-lösningar blir ett allt viktigare konkurrensmedel i en globaliserad värld där landsöverskridande samarbeten är mer regel än undantag. Verismo Systems väljer att stödja translitteration för att underlätta hanteringen av skilda skriftspråk i internationella organisationer.

Translitteration

Translitteration innebär omskrivning från ett skriftsystem till ett annat. Varje tecken, eller ord, skrivs om till dess translittererade motsvarighet. Detta gör texten läsbar för personer som inte känner till skriftspråket och underlättar både internationella samarbeten och dataöverföring

I Verismo HR används tekniken bland annat kring namn, något som skapar mer gynnsamma förutsättningar både vid landsöverskridande rekryteringsärenden och dataöverföringsprocesser där skriftspråket tidigare genererat problem.

“Ett vanligt hinder är att äldre IT-system inte erbjuder stöd för främmande skriftspråk, däribland kyrilliska. Detta gör att inläsningen av data, hos exempelvis företagets Active Directory, blir fel och flera olika system behöver användas för ett och samma behov. Genom vår translitteration i Verismo har följden blivit att befintliga lösningar kunnat länkas samman, något som underlättat för våra internationella kunder.”

 Oscar Hult, senior systemutvecklare, Verismo Systems  

Eftersom Verismo HR finns och används på kyrilliska, har möjligheten till translitteration setts som en naturlig utveckling för att bättre stödja en global och mångkulturell marknad. I dagsläget nyttjas translitteration från kyrilliskt till latinskt skriftspråk men Verismo HR stödjer ett stort antal konfigureringsmöjligheter. Detta både gällande olika typer av skriftspråk samt lokala variationer i dessa.

Om Verismo Systems

Verismo Systems erbjuder smarta lösningar för alla typer av organisationer, från mindre till riktigt stora. Deras talent management-system Verismo HR kan utgöra en enkel plattform eller en mer omfattande, integrerad, lösning för avancerade behov. För mer information se http://www.verismohr.se/


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy