P5wxyq4ojjzrilbydxqg

Var tredje svensk känner sig inte helt trygg – och varannan kan tänka sig att flytta på grund av otrygghet

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 09:08 CET

Ikve0tybubv6yld1tl1l

Verisure utsett till Årets Säkerhetsföretag

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 09:07 CEST

Media no image

Ny smart mobiltjänst ökar möjligheten att rädda liv

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 09:00 CEST

De senaste åren har antalet omkomna i bränder stigit avsevärt enligt statistik* från myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Nu lanserar hemlarmsföretaget Verisure en ny tjänst för smartphones för att öka möjligheten att rädda liv.

– Sekunder kan vara avgörande för liv eller död vid bränder. Den nya smarta mobiltjänsten gör att vi snabbt kan få bättre information om hur många som befinner sig i bostaden och omedelbart förmedla det till räddningstjänsten vid akuta situationer, säger Martin Liabäck, Trygghetsexpert på Verisure Sverige.

Genom att använda sig av positionstekniken som finns i dagens smartphones har Verisure utvecklat den unika tjänsten @Home i sin mobilapp, där larmcentralen kan se vilka som befinner sig i bostaden när larmet går.

– När larmet går kan larmoperatören omedelbart se vilka mobiltelefoner som befinner sig i hemmet och då också sannolikt även dess ägare. Det är enormt värdefull information för räddningstjänsten som vi vidareförmedlar informationen till, fortsätter Martin Liabäck.

Just att ha sitt hemlarm kombinerat med ett brandlarm som är uppkopplat direkt till en larmcentral blir allt vanligare.

– Vi ser att fler och fler blir medvetna om tryggheten med ett uppkopplat brandlarm. När larmet löser ut för brand agerar larmoperatören direkt och tillkallar både väktare och brandkår, fortsätter Martin Liabäck.

Den nya tjänsten gör också att användarna själva enkelt kan se vilka som är hemma i bostaden, vilket kan ge en ökad trygghet i att veta om barnen kommit hem från skolan.

– Vi har även anpassat och förenklat appen för till exempel barnen i hemmet. De kan enbart se om larmet är av- eller påslaget samt dela information till resten av familjen om att de befinner sig i bostaden. Det ger en ökad trygghet för alla i familjen, avslutar Martin Liabäck.

Appen finns tillgänglig för nedladdning i App Store samt Google Play och fungerar för de med ett hemlarm från Verisure.

Så här fungerar @Home: https://youtu.be/OsuSQrtQuJI

Källa: MSB, https://ida.msb.se/ida2#page=a0058

För mer information eller fakta, vänligen kontakta:

Theres Lakso, Kommunikationschef Verisure Sverige AB, 0700-036015, press@verisure.se

Verisure Securitas Direct är Europas ledande leverantör av uppkopplade hem- och brandlarm samt produkter och tjänster för det smarta hemmet med över 2 miljoner kunder i 14 länder i Europa och Sydamerika. Verisure-konceptet omfattar hela värdekedjan - från utveckling, design och försäljning till installation, service och en professionell övervakningstjänst med en certifierad larmcentral som är öppen dygnet runt. Tack vare ett starkt fokus på hög kvalitet är företagets kunder bland de mest nöjda i branschen, vilket också bidragit till att koncernen vuxit till att bli störst i Europa inom hemlarmsområdet. För mer information besök www.verisure.se 

Läs vidare »
P7do3x2myjlysou5ljdhq

Stor ökning av inbrott i Stockholmstrakten i sommar får bostadsägare att agera

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 08:30 CEST

P7do3x2myjlysou5ljdhq

Undersökning visar: Var tredje svensk anser sig vara otillräckligt skyddad mot inbrott

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 09:46 CEST

Fler än var tredje svensk anser att sin bostad inte är tillräckligt skyddad mot inbrott. Och trots att 36 % är som mest oroliga för inbrott under semestern vidtar inte ens hälften enkla åtgärder som att be någon ta in posten eller att se efter bostaden.

Vqmyb5niwbaqf0ne3ycr

Verisure vinner prestigefullt pris

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 08:30 CET

Den 16-17:e mars hölls konferensen ”Connected Business Days” i Malmö där representanter från alltifrån stora innovativa bolag som Volvo Cars till mindre startup-företag ansluter för att diskutera innovation ur ett affärsdrivande perspektiv. I samband med konferensen avgörs Swedish Mobile Awards, där Verisure prisades med Guldmobilen som bästa ”IoT Enterprise of the Year”.

Media no image

Ny undersökning visar: Två av tre svenskar är en säkerhetsrisk för sig själva nattetid – laddar mobilen när de sover

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 17:26 CET

Den tredje största risken som svenskar oroar sig för gällande brandsäkerhet är att deras mobil eller surfplatta ska självantända, avslöjar en ny undersökning. Trots det laddar 68 % sin telefon eller surfplatta på natten – varav 36 % precis vid sängen.

Undersökningen visar att de brandorsaker som svenskarna främst oroar sig över är elfel (23%), levande ljus (21%) och att mobiltelefonen eller surfplattan ska självantända (18%). Spisen som är den vanligaste brandorsaken i svenska hem oroar sig enbart 9 % för.

Trots oron för elektronikbrand laddar två av tre svenskar mobilen eller surfplattan på natten och nästan hälften (49%) någonstans i sovrummet under nattetid.

– Resultatet är oroande eftersom bränder i batteridriven elektronik blir allt vanligare. Det är i synnerhet åldersgruppen 18-35 som slarvar mest med säkerheten, där mer än hälften laddar telefonen precis vid sängen, säger Martin Liabäck, trygghetsrådgivare på larmföretaget Verisure Sverige.

Bränder kan förebyggas

Majoriteten av dessa bränder kan förebyggas genom att man själv vidtar enkla säkerhetsåtgärder.

– Man ska alltid använda den laddare som är avsedd för produkten och inte ladda när man lämnat bostaden och inte har laddaren under uppsikt, fortsätter Martin Liabäck.

Han avslutar:

– Du kan också använda en mängd olika timers, som ser till att elektroniken är avslagen när den inte används.

Främsta brandorsakerna svenskarna oroar sig över*:

 • Elfel, 23%
 • Levande ljus, 21 %
 • Självantändning av mobil/surfplatta, 18%
 • Någon glömmer att stänga av spisen, 9%
 • Yttre orsaker (blixtnedslag, nyårsraket etc.), 7%

Källa: Undersökning genomförd av YouGov under november 2016.

Fakta undersökningen

Undersökningen genomfördes i november 2016 av YouGov på uppdrag av Verisure och fokuserade på svenskarnas attityder till säkerhet i hemmet. 1012 respondenter i åldern 18 år och uppåt deltog i undersökningen. Urvalet är statistiskt säkerställt utifrån ålder, kön och hemvist.

För mer information eller fakta, vänligen kontakta:

Theres Lakso, Kommunikationschef Verisure Sverige AB, 0700-036015, press@verisure.se

Verisure är en ledande leverantör av uppkopplade hem- och brandlarm samt produkter och tjänster för det smarta hemmet med över 2 miljoner kunder i 14 länder i Europa och Sydamerika. Verisure-konceptet omfattar hela värdekedjan - från utveckling, design och försäljning till installation, service och en professionell övervakningstjänst som är öppen dygnet runt. Tack vare ett starkt fokus på hög kvalitet är företagets kunder bland de mest nöjda i branschen, vilket också bidragit till att koncernen vuxit till att bli störst i Europa inom hemlarmsområdet. För mer information besök www.verisure.se 

Verisure är en ledande leverantör av uppkopplade hem- och brandlarm och produkter och tjänster för det smarta hemmet med 1,8 miljoner kunder i 13 länder i Europa och Sydamerika. Verisure-konceptet omfattar hela värdekedjan - från utveckling, design och försäljning till installation, service och en 24/7 professionell övervakningstjänst. Tack vare ett starkt fokus på hög kvalitet är företagets kunder bland de mest nöjda i branschen, vilket också bidragit till att koncernen vuxit till att bli störst i Europa inom hemlarmsområdet. För mer information besök www.verisure.se

Den tredje största risken som svenskar oroar sig för gällande brandsäkerhet är att deras mobil eller surfplatta ska självantända, avslöjar en ny undersökning. Trots det laddar 68 % sin telefon eller surfplatta på natten – varav 36 % precis vid sängen.

Läs vidare »
Hmyfawfz11uujfmczyha

Inbrotten fortsätter öka – ny teknik ska upptäcka och förhindra brott

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 17:24 CET

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har villainbrotten ökat med 76% mellan 2006-2015. Under 2016 fortsätter dessutom lägenhetsinbrotten öka och idag sker mer än var tredje inbrott i en lägenhet. Nu kommer en ny teknik till Sverige som ska öka möjligheten till att upptäcka och förhindra inbrotten – innan de sker.

Ry3a1q4ufou63bt8nk8m

Yngre mer oroliga för brand i hemmet

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 17:22 CET

En ny svensk undersökning visar att personer mellan 18-34 år är mer oroliga för att det ska börja brinna i hemmet än de som är äldre. Samtidigt har de yngre i lägre utsträckning en fungerande brandvarnare.

Media no image

Tjuven väljer nya vägar in i lägenheten

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2016 10:00 CET

Varje år drabbas Folksams hem-, villa- och fritidshuskunder av drygt 10 000 inbrott. Av dessa inträffar cirka 3 200 i lägenheter. Ny statistik från Folksam visar att tjuvarna väljer nya vägar in i lägenheten och att stöldbytet ofta är guld.

– I vår undersökning har vi tittat specifikt på inbrott där stöldvärdet är minst 40 000 kronor. Vi kan se två saker som är extra intressanta. Det ena är att tjuvarna väljer nya vägar in i lägenheten jämfört med 2012 när vi gjorde en liknande undersökning. Det andra är att guld har stulits vid samtliga inbrott utom ett, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Folksam ser i sin statistik att lägenhetsinnehavare som bor på entréplan eller på första våningen med balkongdörr är extra utsatta för inbrott.

– Inbrotten på bottenvåningen sker i första hand genom en uppbruten balkong- eller altandörr till skillnad mot tidigare när fönster var den vanligaste vägen in i lägenheten, säger Erik Arvidsson.

Statistik från hemlarmsföretaget Verisure visar också på en kraftig ökning av larminstallationer i just lägenheter:

– Vi ser en klar ökning av efterfrågan på hemlarm i lägenheter och trenden ser inte ut att avta. De senaste två åren har antalet larminstallationer ökat med i genomsnitt 119 % , säger Fredrik Ringborg, ansvarig för lägenhetslarm på Verisure Sverige.

Folksam statistik visar också att äldre personer över 65 år i betydligt större utsträckning än yngre personer är utsatta för inbrottstjuvar som hotar eller lurar sig in. Det har skett i tolv procent av inbrotten, medan det för personer under 65 år endast är en procent där inbrotten gått till på det sättet.

– Vårt larm fungerar även som ett kontaktlarm, där man själv aktivt kan larma oss från sin bostad om man känner sig hotad. Det är en stor trygghet för många som bor själva eller ofta är ensamma hemma, avslutar Fredrik Ringborg.

Att tänka på:

1.Installera ett lägenhetslarm

2.Stöldmärk och ta bilder på värdefulla tillhörigheter

3.Lura tjuven genom timerinställd belysning och genom att en granne plockar bort posten när du är bortrest

4.Täck inte fönster helt med växter och persienner

5.Se över lås på altan- eller balkongdörr samt fönster på markplan

6.Lås alla lås och lämna inga nycklar kvar i dörrar och fönster när du går hemifrån

7.Säkerhetsdörr med säkerhetsbrevlåda minskar risken att ta sig in via ytterdörren

8.Förvara kontanter och guld i ett väl förankrat värdeskåp (gärna i kombination med hemlarm)

9.Gör en förteckning/värdering av ditt guld – notera maxbeloppet som ersätter stöld av guld och smycken i din försäkring

10.Säkra låset på insidan av ytterdörren med hjälp av en kåpa

11.Ha en aktiv samverkan med dina grannar.

För mer information:

Theres Lakso, Kommunikationschef Verisure, 0700-03 60 15

Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, 0708 – 31 62 94

Verisure Securitas Direct är Europas ledande leverantör av uppkopplade hem- och brandlarm samt produkter och tjänster för det smarta hemmet med över 2 miljoner kunder i 14 länder i Europa och Sydamerika. Verisure-konceptet omfattar hela värdekedjan - från utveckling, design och försäljning till installation, service och en professionell övervakningstjänst med en certifierad larmcentral som är öppen dygnet runt. Tack vare ett starkt fokus på hög kvalitet är företagets kunder bland de mest nöjda i branschen, vilket också bidragit till att koncernen vuxit till att bli störst i Europa inom hemlarmsområdet. För mer information besök www.verisure.se 

Varje år drabbas Folksams hem-, villa- och fritidshuskunder av drygt 10 000 inbrott. Av dessa inträffar cirka 3 200 i lägenheter. Ny statistik från Folksam visar att tjuvarna väljer nya vägar in i lägenheten och att stöldbytet ofta är guld.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • press@verisure.se
 • 0700-036015

Om Verisure Sverige AB

För dig som inte kompromissar med säkerheten

Verisure Securitas Direct är Europas ledande leverantör av uppkopplade hem- och brandlarm samt produkter och tjänster för det smarta hemmet med över 2 miljoner kunder i 14 länder i Europa och Sydamerika. Verisure-konceptet omfattar hela värdekedjan - från utveckling, design och försäljning till installation, service och en professionell övervakningstjänst med en certifierad larmcentral som är öppen dygnet runt. Tack vare ett starkt fokus på hög kvalitet är företagets kunder bland de mest nöjda i branschen, vilket också bidragit till att koncernen vuxit till att bli störst i Europa inom hemlarmsområdet. För mer information besök www.verisure.se

Adress

 • Verisure Sverige AB
 • Gumpekullavägen 8
 • 582 78 Linköping
 • Sverige
 • Vår hemsida