Skip to main content

Din personlighet styr ditt bilköp

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 10:00 CEST

Det visar en ny svensk studie kring bilmärken, genus och personlighet som ingår i SOM-institutets 59:e upplaga ”Vägskäl” som släpps nu i dagarna. Tidigare studier har fokuserat på att undersöka själva bilmärkets personlighet medan denna studie har som utgångspunkt att de ting vi omger oss med är en del av vår identitet och undersöker om personligheten har betydelse för sannolikheten att äga ett visst bilmärke. 

John Magnus Roos, doktor i psykologi och forskare vid Centrum för konsumtions-vetenskap vid Göteborgs universitet och designpsykolog på Veryday, står bakom studien som gjordes med 1122 ensamstående bilägare till 15 olika märken under perioden 2009-2012.

­ – Vi ville undersöka sambandet mellan bilmärke och personlighet på ett djupare plan och använde oss av ett personlighetstest som funnits med i SOM undersökningen under fyra års tid. Resultaten av studien indikerar att personlighet tycks ha en viss betydelse för valet av bilmärke, säger John Magnus Roos. 

Av studierna har man funnit det statistiskt säkerställt att introverta personer i större utsträckning äger Volvo och Opel medan extroverta äger Peugeot. Personer som är mer vänligt inställda tycks föredra något japanskt bilmärke, som Toyota eller Nissan, medan människor med mer antagonistisk läggning i större utsträckning äger Volvo eller Ford. I övrigt kan sägas att människor som är mer öppna i större utsträckning äger Hyundai, mer impulsiva i större utsträckning äger Opel och att de känslomässigt mer instabila i större utsträckning äger Peugeot och Skoda. 

Biltillverkare har sedan länge använt sig av imagebyggande i sin strävan att göra varumärket mer konkurrenskraftigt. Bilmärken laddas med värden som vi konsumenter identifierar oss med; en känsla, livsstil eller värdering, men frågan är om inte bilbranschen har tagit en maskulin, extrovert och emotionellt stabil förare för given i sitt varumärkes-byggande? På Veryday har man under en längre tid forskat på det här området.

­ – Det är viktigt för designbranschen och alla som arbetar med utveckling och innovation att inkludera alla typer av användare i designprocessen. Det finns anledning att tro att designbranschen i allmänhet har underskattat aspekter som efterfrågas av mer introverta och emotionellt instabila människor, säger Thomas Nilsson, ansvarig för Design Research på designföretaget Veryday.

Att analysera de ting som omger oss utifrån användarnas personlighet är betydligt mer komplext än att analysera varumärkespersonlighet. Det beror på att vissa konsumenter efterfrågar varumärket för att förstärka sin identitet medan andra efterfrågar det för att kompensera för brister i sin identitet. Samtidigt pekar allt mot att styrkan i kunskap om köparnas personlighet är ett kraftfullt och outnyttjat område.

Den slutsats man kan dra är att de 15 vanligaste bilmärkena bland ensamstående ägare i Sverige används för att stärka identiteten, därmed finns det mindre anledning att skilja mellan användarens personlighet och bilmärkets personlighet. Vi har också kunnat påvisa att personlighetens effekter på valet av bilmärke många gånger skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Exempelvis har vi funnit att kvinnor som kör BMW är mer impulsiva. Någon liknande slutsats beträffande män kan vi inte dra utifrån analysen. Slutsatser om olika bilmärken uppdelade på kön bör dock tolkas med försiktighet, då grupperna många gånger blir väldigt små, avslutar John Magnus Roos.

För mer information, högupplösta bilder och beställning av rapporten "Bilmärke, genus och personlighet" kontakta

johanna.dunerfeldt@veryday.com eller +46 730 482 272 

Kontakta John Magnus Roos, Design Psychologist Veryday för mer information om studien

magnus.roos@veryday.com eller +31 645872498


Kontakta Thomas Nilsson, Director of Design Research Veryday för mer information om användarorienterad design

thomas.nilsson@veryday.com eller +46 733 611 244  
Veryday, (tidigare Ergonomidesign) är en av världens ledande och mest prisbelönta designbyråer. Idag arbetar 75 specialister med affärsutveckling baserad på unika metoder för innovation samt designar nytänkande produkter, tjänster och digitala lösningar. Ända sedan starten 1969 har företaget varit pionjärer inom användarcentrerad design och erhållit internationell uppmärksamhet för utveckling av metoder för att inhämta kunskap om vad användare har för behov och önskemål. Bland uppdragsgivarna finns IKEA, Huawei, LG, Koenigsegg, Microsoft och 3M. Veryday har kontor i Stockholm och New York och finns representerat i Tokyo och London.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy