Skip to main content

Fem miljoner nya träd i Vi-skogen

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 07:55 CEST

Under 2015 planterades över fem miljoner nya träd genom Vi-skogen. Men också många mil häckar. Planteringarna spelar en allt viktigare roll i takt med att klimatförändringarnas effekter blir värre i östra Afrika.

Under 2015 planterades 5 363 653 träd runt Victoriasjön. Sedan starten 1983 är det nu långt över 100 miljoner träd som planterats genom Vi-skogen i området. Parallellt planteras även häckar och alléer, de räknas inte som formellt som träd men gör stor nytta, bland annat för att motverka jorderosion och som foder till djur. Under 2015 planterades häckar på en sträcka av 290 mil på böndernas gårdar, det motsvarar nära halva avståndet mellan Sverige och Kenya.

Grunden för Vi-skogens arbete är att utbilda människor i agroforestry – att plantera träd och grödor tillsammans.

- Agroforestry gör jordarna bördigare, vilket ökar skördarna och därmed inkomsterna. Träden minskar på så vis fattigdomen, säger Henrik Brundin, biolog och vice vd för Vi-skogen.

Träden skyddar också mot klimatförändringarna. 2015 var jordens varmaste år sedan temperaturerna började mätas 1880.

- Ett växande antal jordbrukare som Vi-skogen stödjer vittnar om att torkeperioderna blir allt längre - och när det väl regnar så är nederbörden mycket kraftigare än förut. Träd spelar en viktig rol för att skydda människor mot dessa förändringar, säger Henrik Brundin, biolog och vice vd för Vi-skogen.

Under det gångna året nådde Vi-skogens stöd ut till 112 182 familjer och 3 994 bondegrupper. Här är några exempel på hur stödet såg ut:

- 50 022 familjer tog del i utbildningar om klimatförändringarnas effekter.

- 20 446 hushåll började använda alternativa energikällor som biogas, sol och briketter.

- 30 927 hushåll deltog i utbildningar om vikten av att odla olika grödor och hur man får tillräckligt med näring till kosten.

Vi-skogen arbetar också sedan flera år på skolor, eleverna lär sig vikten av trädplantering och att ta hand om miljön på lektionsttid. Tillsammans med lärare och föräldrar anlägger de dessutom köksträdgårdar där de kan lära sig mer om odling, hållbart jordbruk och trädplantering. Under 2015 etablerades hela 439 nya köksträdgårdar på skolor i Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda under 2015.

Pressbilder bifogas. För ytterligare information - vänligen kontakta:
Marcus Lundstedt, pressansvarig Vi-skogen
Tel: 070 107 43 17
E-post: marcus.lundstedt@viskogen.se

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som arbetar med trädplantering och stöd till människor i länderna runt Victoriasjön. Grunden för Vi-skogens arbete är agroforestry – att plantera träd och grödor tillsammans. Det ger en bättre miljö, ökad tillgång till mat och större inkomster. Vi-skogens stöd når i dag 240 000 familjer och sedan starten 1983 har organisationen bidragit till att plantera 100 miljoner träd. Läs mer på www.viskogen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.