Skip to main content

Vidarkliniken 30 år - En genomtänkt vårdmiljö som ger lugn och stimulans

Blogginlägg   •   Aug 31, 2015 11:36 CEST

Det är ofta viktigt för patientens läkningsprocess att möta en tilltalande vårdmiljö som både kan stimulera människans sinnen och skapa lugn och harmoni, och som inte känns främmande eller skrämmande. När Vidarkliniken byggdes för 30 år sedan tog man verkligen fasta på den goda vårdmiljöns betydelse. Inte minst i arkitekturen, som är genomtänkt in i minsta detalj.


Att vårdmiljön bidrar till läkande har alltid varit en viktig del av den helhetssyn på hälsa som Vidarkliniken står för. Här har både byggnaderna och den omgivande miljön av natur och trädgård en viktig roll.

Arkitektur utifrån patientens behov

Arkitekten Erik Asmussen gestaltade och utformade Vidarkliniken utifrån ett nära samråd med läkare, sjuksköterskor, terapeuter, ekonomer med flera. Man utgick mycket från patienternas situation och individuella behov i olika stadier av en läkningsprocess. Allt ifrån behov av ombonad lugn och ro, till mer utåtriktat intresse för omgivning och social kontakt. Den arkitektoniska omsorgen om vårdmiljön tar sig här uttryck i rum och utrymmen, materialval, inredning, färgsättning, ljus och även konst. Allt är anpassat efter vad som sker på respektive plats. Det ger en vacker, funktionell, lugnande och stimulerande miljö som på flera sätt direkt påverkar människor i en hälsoprocess.

– Erik Asmussen brukade säga att arkitekturen är något man inte ska prata om, den ska upplevas, berättar Annica Alvenäng, som är läkeeurytmist vid Vidarkliniken och brukar ge visningar av sjukhuset vid studiebesök.

– Bara att gå in i huset skapar för många patienter en känsla av trygghet och lugn trots att miljön för dem är ny och annorlunda. Huset och vårdmiljön ger något av ett skyddande hölje och bidrar till att patienter vågar öppna sig för en medicinsk och terapeutisk process.

Vidarkliniken ser inte ut som ett vanligt sjukhus. Det är inte ett så stort komplex och allt ligger nära marken. Byggnaden är utformad i samklang med naturen och exteriört är den färgsatt i varmt rosa.

Färgsättningen i hela sjukhuset bygger på Goethes färglära och är mycket medvetet vald utifrån plats, funktion och behov. Allt är målat med laseringsteknik som ger ett mjukt möte med arkitekturen.

– Olika färger och pigment ger olika stämningar och färgvalen är anpassade till vad som sker i de olika utrymmena. Många patienter vittnar om att färgerna påverkar dem, tillsammans med allt annat i miljön här, säger Annica Alvenäng.

Generös öppenhet med genomtänkta variationer

Kring sjukhusets reception på entréplanet möts man av en öppen, vänlig, ljus miljö med högt i tak och generösa fönsterytor mot den likaså generösa, gröna innergården. De laserade väggarna går i soligt gult och grönt, som leder över till den omgivande naturen. Här finns en öppenhet och rymlighet som man upplever i många av sjukhusets utrymmen. På golvet på nedre plan ligger vacker marmor, som tillsammans med övrig utformning signalerar offentlig miljö.

På övre planet finns en mer omslutande miljö med trägolv, mild belysning och ofta mindre fönster och djupare fönsternischer. Färgerna, bland annat blålila och citrongult, förstärker den mer omhöljande gesten i arkitekturen som finns här. Färgsättningen på de olika korridorväggarna varierar också i mjuka laserade övergångar och den milda väggbelysningen på vårdavdelningarna tar tillsammans med lasyrfärgerna fram skiftningarna i väggmaterialet. Det är överlag mycket tyst och stilla här, utan störande bakgrundsljud.

Ingenstans i hela byggnaden finns långa raka opersonliga korridorer. Alla korridorer på sjukhuset är svängda och vidgar sig då och då till större utrymmen eller alkover med sittplatser, konst och annat. I vårdavdelningarnas dagrum är det öppet med generöst ljusinsläpp från stora fönster och högt i tak. Sammantaget ger allt detta en variationsrik och stimulerande miljö. Även taken i sjukhusets olika utrymmen har varierande form. Många fönsternischer är vinklade med större öppning inåt, vilket ger just en öppnande känsla. Här och där finns pelare som till sin form är tänkta att subtilt signalera ett uppburet och upprätt förhållningssätt som människa. Ett genomgående intryck är att det överallt finns lekfulla variationer och intressanta vinklar och vrår.

– Arkitekturen på Vidarkliniken påverkar människor upplevelsemässigt på många sätt. Den gör det också möjligt för patienten att välja när man vill vara för sig själv och när man vill ha lite sällskap, vilket förändras över tid för många patienter beroende på var man befinner sig i sin hälsoprocess.

Även patientrummens utformning varierar. En del är symmetriska, andra mer oregelbundna. Färgsättningen går här i regel åt det varma hållet med växtfärg som bas i själva patientrummen, medan mer offentliga rum har svalare färger med mineralfärg som bas. Många patientrum har högt i tak och fönstren är placerade så att man har utsikt ut mot naturen både från liggande och sittande läge. Och här finns alltid ett konstverk som passar med färgen i rummet.

På övre planet finns också en generös loftgång med gott om sittplats. Den håller ihop hela byggnaden runt innerträdgården, med dess muralmålning, skulpturgrupp och valv direkt ut mot naturen intill. Utanför sjukhuset finns både vild natur, promenadleder, lantbruk, trädgårdsmiljöer och en terapiträdgård som många patienter har stor glädje av.

– Patienter känner sig ofta trygga och lugna i den här miljön, och många kommer i djupare kontakt med sig själva. Arkitekturen och miljön ger en viktig grund för läkeprocessen, säger Annica Alvenäng.

-------------

Den här artikeln ingår i en serie artiklar med anledning av Vidarklinikens 30 årsjubileum under år 2015. I nästa artikel ska vi gå in på vad vården på Vidarkliniken generellt ger enligt utvärderingar och annat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy