Skip to main content

Antroposofisk vård 25 år i Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 15:14 CEST

Den 29 september 1985 startade Skandinaviens första antroposofiska sjukhus, Vidarkliniken. Det blev starten på en för Sverige ny vårdinriktning och ett nytt komplement till den övriga sjukvården.

Vidarkliniken i Järna har hela tiden väckt mycket intresse från patienter, sjukvård och politiker. Trots att det är ett litet sjukhus har totalt omkring 30.000 personer som arbetar inom vården eller är intresserade varit här på studiebesök eller utbildning kring Vidarklinikens vårdmodell. Intresset från sjukvårdspolitiker i riksdag och landsting har också varit stort. Flera regeringar har genom åren stött Vidarkliniken och dess individinriktade vård. Bland annat uttalade dåvarande socialminister Margot Wallström 1999 att Vidarkliniken är av riksintresse.

Vidarkliniken och byggandet av sjukhuset var vid starten ett djärvt mångmiljonprojekt utan några vårdavtal, i ett vård-Sverige som då nästan enbart bestod av offentligt driven vård. Snart visade det sig att Vidarklinikens antroposofiska vård- och omsorgsmodell bland annat fyllde ett behov hos många patienter med cancer eller komplexa sjukdomsbilder.

Tidigt fanns också ett samhälleligt intresse att bedriva forskning och utvärderingar kring vården på Vidarkliniken. Flera forsknings- och utvärderingsprojekt har genomförts tillsammans med övriga vård-Sverige. Idag har Vidarkliniken utökat satsningarna på forskning genom det nyligen instiftade fristående Vidarinstitutet.

De regelbundna utvärderingar av vården som görs har länge visat att Vidarkliniken når mycket hög patienttillfredsställelse. Det har lett till att Vidarkliniken stegvis har vuxit. Idag finns avtal med fem landsting som tillsammans täcker in halva Sveriges befolkning. Vidarkliniken planerar idag flera nya mottagningar på uppdrag av landstingen.

Vidarklinikens specialitet har alltid varit att på ett individinriktat sätt betona hela människan, både kropp och själ. Detta för att det ger bra förutsättningar för patientens läkning och livskvalitet. Här används en unik kombination av vanlig skolmedicin, olika fysikaliska och konstnärliga terapier, antroposofiska läkemedel, god omvårdnad, harmonisk miljö och högkvalitativ kost.

Ända sedan starten har Vidarkliniken också betonat samarbete med övriga sjukvården, både när det gäller behandling av patienter, utbildning och forskning.

– Vidarkliniken är egentligen ett skolexempel på den komplementära och integrativa vård som allt fler efterlyser idag. Nu ser vi fram emot att även under kommande 25 år göra stor skillnad för patienterna och att fortsätta utveckla kunskaper och metoder tillsammans med övriga hälso- och sjukvården, säger Ursula Flatters som är specialist i allmänmedicin, styrelseledamot och som var med och startade Vidarkliniken.

 

Några milstolpar, Vidarkliniken

• Startade och introducerade antroposofisk vård i Sverige 1985.

• Forskningsarbetet startar 1988 med att professor Elisabeth Hamrin leder mångårig studie och utvärdering av en komplex vårdmodell vid Vidarkliniken.

• Första landstingsavtalet 2000.

• Vidarklinikens öppenvårdsavdelning blir vårdcentral 1994.

• Regeringen klassar Vidarkliniken som riksintresse och ger utvecklingsstöd 1999.

• Utvecklingen av Vidarklinikens landstingsavtal tar fart 2004-2005.

• Ett projekt för att processorientera och effektivisera vårdprogram genomförs 2009.

• Vidarinstitutet skapas 2010 för ökad satsning på forskning och utvärdering.

 

Fakta Vidarkliniken

Antal anställa 173

Arbetar med somatisk vård och rehabilitering

Vanliga diagnosområden: • Stressrelaterad psykisk ohälsa • Långvariga smärttillstånd • Svåra invärtesmedicinska sjukdomar • Cancer

Vårdplatser 74

Vårdcentraler 1 (Järna)

Terapimottagningar 2 (Stockholm, Norrköping)

Ägs av Stiftelsen Vidarkliniken, med vård, forskning och utbildning som ändamål.

 

Kort om antroposofisk medicin

Antroposofisk integrativ medicin är en väletablerad och välbeprövad vårdform som bygger på en integrering med skolmedicin och ges av legitimerade läkare, legitimerade sjuksköterskor och terapeuter. Det första antroposofiska sjukhuset grundades i Schweiz 1921. Till Sverige kom den antroposofiska vårdinriktningen med Vidarkliniken 1985. Läkare med utbildning inom antroposofisk integrativ medicin finns i cirka 30 länder. Inom EU finns cirka 30 000 läkare som förskriver antroposofiska läkemedel. I flera länder är antroposofisk medicin integrerad i den offentliga vården, bland annat i Tyskland, Schweiz, Österrike, Holland, Italien, England och USA. I Tyskland och Schweiz finns även antroposofiska universitetssjukhus.

 

För mer information

Ursula Flatters, spec i allmänmedicin och styrelseledamot

070-607 54 22, ursula.flatters@vidarkliniken.se

 

Regina Schwartz, marknadsansvarig

070-293 24 45, regina.schwartz@vidarkliniken.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy