Skip to main content

EU bäddar för mer forskning inom komplementär medicin

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 10:47 CET

EU har anslagit 1,5 miljoner euro till ett treårigt projekt som ska bli vägledande för framtida forskningsfinansiering inom komplementär medicin. I projektet medverkar 16 vetenskapliga institutioner från 12 europeiska länder. Från Sverige deltar Karolinska Institutet genom docent Torkel Falkenberg, som också är forskningschef vid Vidarkliniken.

Projektet som vunnits i stor konkurrens och utvärderats av externa granskare startar i januari 2010 och heter CAMbrella, vilket betyder paraply för forskning inom komplementär medicin (CAM – Complementary and Alternative Medicine). Projektet ska studera nuläget och ge rekommendationer som startpunkt för framtida EU-forskning inom det här området. Man kommer bland annat att väga in patientbehov, legala aspekter samt den komplementära medicinens roll i hälso- och sjukvårdssystemen i Europa.

Torkel Falkenberg är en av dem som utformat projektet och han ansvarar även för dess internationella förankring utanför Europa.

– Initiativet är unikt och en viktig signal från EU när det gäller den komplementära medicinens betydelse. Forskningsfinansieringen på det här området har länge varit eftersatt i Europa. Det här projektet blir vägledande och bäddar för högkvalitativ forskning inom komplementär medicin både nationellt, inom EU och internationellt.

 

För mer information, kontakta:

Torkel Falkenberg, docent

Karolinska Institutet

070 618 38 68

torkel.falkenberg@ki.se

 

Se även www.cambrella.eu

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy