Skip to main content

Mistelpreparat för cancerpatienter godkänt av Läkemedelsverket

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 14:07 CET

Mistelpreparatet Iscador är nu godkänt av Läkemedelsverket som växtbaserat läkemedel för individualiserad palliativ cancervård, som stöd (adjuvans) till gängse terapi. 

Iscador används idag främst inom den antroposofiska medicinen för att förbättra cancerpatienters livskvalitet före, under och efter cellgifts- och strålbehandlingar. Mistelpreparat har bland annat konstaterats ha positiv effekt på allmäntillstånd och immunförsvar. Iscador uppfyller också Läkemedelsverkets krav på kvalitet och säkerhet. Godkännandet av läkemedlet baseras på data från publicerade vetenskapliga studier av mistelpreparat. 

I flera europeiska länder har mistelpreparat använts utbrett under lång tid och är idag den mest använda komplementära metoden i behandling av cancerpatienter i tyskspråkiga länder. Läkemedelsverket uttrycker uppfattningen att mistelpreparat bör vara tillgängliga även för svenska cancerpatienter. 

Vidarkliniken välkomnar Läkemedelsverkets godkännande.

– Vi hoppas nu att fler svenska läkare även utanför den antroposofiska vården känner sig trygga med att förskriva mistelpreparatet, och att fler cancerpatienter i Sverige på så sätt får tillgång till ytterligare en möjlighet till högre livskvalitet, säger Ursula Flatters, läkare och styrelseledamot vid Vidarkliniken. 

Iscador är ett extrakt av mistel som innehåller ett flertal olika substanser som tillsammans anses stå för verksamheten. Läkemedlet finns i olika koncentrationer och tas i flera steg genom subkutan injektion (under huden). Iscador framställs av Weleda, är receptbelagt och tillgängligt på svenska apotek.

  

För mer information:

Ursula Flatters, läkare och styrelseledamot, Vidarkliniken

070-607 54 22, ursula.flatters@vidarkliniken.se

Henrik Olténg, vd, Weleda

070-313 62 06, henrik.olteng@weleda.se

                                

Länkar:

http://www.weleda.se/lakemedel/iscador

http://www.mistel-therapie.de/index.php5?page=91&lang=1

http://wissenschaft.mistel-therapie.de/index.php5?lang=1

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera