Skip to main content

Vidarkliniken anpassas till en ny verklighet

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 15:00 CET

2017-02-23

Vidarkliniken anpassas till en ny verklighet

Den 31 mars upphör Vidarklinikens avtal med Stockholms Läns Landsting vad gäller stress- och smärtrehabilitering. Det innebär att ca 60 procent av de patienter som idag kan beviljas vård inte kommer att kunna få landstingbetald rehabilitering. Klinikens verksamhet måste därför skalas ner, men kommer att drivas vidare med samma höga kvalitet och vårdinnehåll som tidigare. Samtidigt inrättas en patientfond för att under en övergångsperiod möjliggöra vård för patienter som ansöker om bidrag från fonden.

-Vi arbetar nu med att finna nya finansieringsalternativ för våra uppskattade rehabiliteringsprogram och är optimistiska inför framtida möjligheter, säger Anders Kumlander, ordförande i Vidarkliniken. I ett övergångsskede måste vi dock anpassa verksamheten.

-Vi grundar vår framtidsoptimism på de positiva resultat vi har från de forskningsprojekt som bedrivs och på det stora stöd vi har från våra patienter. Trots detta har dörren till SLL:s beslutsfattare varit stängd.

Som en konsekvens av nuvarande situation har medarbetarna på Vidarkliniken informerats om att ett varsel är lagt motsvarande 23 tjänster av idag totalt 51 tjänster. Ett tidigare varsel omfattande 17 tjänster lades redan i november 2016.

För att samtidigt med neddragningarna möta det fortsatt stora söktryck som finns till vården på Vidarkliniken har klinikens styrelse beslutat att inrätta en större patientfond för ekonomiskt stöd till patienter utan möjlighet till landstingsfinansierad rehabilitering på Vidarkliniken.

-Vi får många bevis på vad vår vård betyder för patienterna, säger Eva-Lisa Olsson, verksamhetschef på Vidarkliniken. Vi vill göra allt vi kan för att de patienter som har vårdbehov ska få möjlighet att komma till oss.

En patientkampanj, Värna Vidarkliniken, startades för ett drygt år sedan, av en anhörig till en av Vidarklinikens patienter, för att stödja kliniken. Via Värna Vidarkliniken har över 25 000 mail skickats till beslutsfattare i landstingen och tusentals berättelser från nöjda patienter har också delats.

SLL hänvisar i sitt beslut till en revision, som de beställde för ett år sedan, som uppmärksammar brister Vidarklinikens journalhantering från 2013-15, framförallt inom öppenvården.

-Efter denna revision har vi målmedvetet arbetat med att åtgärda journalfrågan, säger Eva-Lisa Olsson, och vår åtgärdsplan är också godkänd av SLL. Det finns inte heller något motsvarande integrativt rehabiliteringserbjudande där skolmedicin kombineras med kompletterande terapier inom SLL:s utbud.

Stiftelsen Vidarkliniken driver även Vidar Vårdcentral, som rankades som topp 5 av 235 vårdcentraler i Stockholms län i den nationella patientenkäten för år 2016 och som nummer 1 i Södertälje kommun.

Avtal med Region Skåne, Jönköping och Sörmland fortsätter som tidigare och patienter i landsting utan avtal kan fortfarande söka vård via riksavtal. Kvar finns också landstingsavtal med SLL avseende specialiserad onkologisk rehabilitering och husläkarmottagning.


För ytterligare information:

Anders Kumlander, ordförande Vidarkliniken 070- 787 02 74

Eva-Lisa Olsson, verksamhetschef Vidarkliniken 070-289 88 82

Informationsmaterialet som presenterades på pressträffen hittas som bifogat dokument. 

Fakta:

Vidarkliniken är Nordens enda integrativa sjukhus, som kombinerar skolmedicinsk vård med kompletterande antroposofiska terapier. De medicinska professionerna på Vidarkliniken är legitimerade och specialistutbildade. De har samma vetenskapliga skolning och utbildning som krävs inom den övriga svenska sjukvården. Sedan starten 1985 har man tagit emot mer än 30 000 patienter i slutenvård och mångdubbelt fler genom Vidar Vårdcentral.

Verksamheten har hög patientnöjdhet och anses vara ett föredöme vad gäller omvårdnad.

Den har också av olika regeringar ansetts vara av riksintresse då den erbjuder möjligheter till forskning inom integrativ medicin (skolmedicin kompletteras med andra terapiinriktningar). En vårdform som WHO pekar ut som ett framtidsområde inom medicinen. 

Någon integrativ vård, jämförbar med den Vidarkliniken idag erbjuder, finns inte i landstingens utbud.

Den antroposofiska vården har en stor utbredning och en stark position i länder som Tyskland, Schweiz, Österrike, Holland och Brasilien, där den ingår i respektive lands offentliga sjukvård. Inom EU finns ca 4 800 antroposofiskt utbildade läkare och ca 2200 vårdplatser

30 000 läkare i Europa förskriver antroposofisk medicin, vilket i stort sett motsvarar det totala antalet legitimerade läkare i Sverige.

Vidarkliniken - rehabiliteringssjukhuset och vårdcentralen som ger vård som berör och som präglas av respekt för varje människas unika behov och förmåga.
På uppdrag av landstingen erbjuder vi patienter från hela Sverige en läkande miljö.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.