Skip to main content

Vidarkliniken effektiviserar sina vårdprogram

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 11:04 CET

Det antroposofiskt inriktade sjukhuset Vidarkliniken gör nu sina vårdprogram tydligare och mer mätbara. Först ut är tre vårdprogram med komplexa patientgrupper och stor hälsoekonomisk potential: smärta/fibromyalgi, utmattningssyndrom samt cancerrehabilitering.

– Inom de här diagnos- och behandlingsområdena finns stora möjligheter till både bättre livskvalitet, minskad sjukvårdskonsumtion och minskade sjukskrivningstal. Vi förbättrar, processorienterar och effektiviserar dessa redan framgångsrika vårdprogram och satsar samtidigt mer på att mäta och utforska långtidseffekterna, säger Vidarklinikens verksamhetschef Torbjörn Gideskog.

Målet för vårdprogrammen är att patienterna ska klara sin vardag bättre och bli mer självständiga. Särskilda vårdteam med läkare, sjuksköterskor, terapeuter och kuratorer ger patienten en individuellt utformad kombination av skolmedicinsk och antroposofisk behandling, där olika fysiska och konstnärliga terapier ingår. Vårdprogrammen är nu uppdelade i 3 till 4 huvudsteg med separata mål. Förutom medicinska behandlingar betonar programmen vikten av att även möta patientens behov av bekräftelse och omvårdnad för att förstärka den egna initiativkraften för sin hälsa och arbetsrehabilitering.

Även övriga vårdprogram på sjukhuset kommer framöver att tydligare processorienteras och effektmätas. Vidarklinikens vårdcentraler i Järna och i Norrköping ingår också i det nu pågående utvecklingsarbetet som där omfattar 7-8 vårdprogram och diagnostyper.

Vidarkliniken gör rutinmässiga patientutvärderingar och EQ5D-mätningar som visar mycket goda resultat. Effekterna av de förnyade vårdprogrammen ska nu mätas och utforskas mer för att ge landstingen ännu bättre evidensbaserade beslutsunderlag och för att bidra med ny kunskap till övriga sjukvården.

– Vi ska bland annat göra hälsoekonomiska analyser och koppla det till mätningar av livskvalitet och relevanta biomarkörer. Nu bjuder vi in landstingen till att medverka i denna forskning i syfte att bland annat förbättra vårdresultaten för de här komplexa patientgrupperna, säger Vidarklinikens forskningschef docent Torkel Falkenberg.

 

För mer information:

Torbjörn Gideskog, verksamhetschef

070-482 73 48, torbjorn.gideskog@vidarkliniken.se

 

Torkel Falkenberg, docent, forskningschef

070-6183868, torkel.falkenberg@vidarkliniken.se

 

Ursula Flatters, läkare och styrelseledamot

070-607 54 22, ursula.flatters@vidarkliniken.se

 

www.vidarkliniken.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy