Skip to main content

Vidarkliniken replikerar DN Debatt om antroposofisk medicin

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 19:58 CET

I dagens DN riktar nobelpristagare och representanter från Kungliga Vetenskapsakademien kritik mot att införliva homeopatiska läkemedel i svensk läkemedelslagstiftning. Vad artikeln inte tydliggör är att homeopati och antroposofisk vård är två olika terapiinriktningar – vilket har stor betydelse för kommande lagstiftning. Nu svarar Vidarkliniken i en replik i DN.

Lagstiftningsfrågan är under beredning och ett beslut väntas under nästa år. Dagens DN Debatt likställer homeopatiska preparat med antroposofiska på ett missvisande och ohederligt sätt. Antroposofisk medicin är en egen terapiinriktning - den äldsta i Europa inom det som kallas integrativ medicin, där skolmedicin kompletteras med läkemedel från naturen.

På Vidarkliniken används antroposofiska läkemedel i kombination med skolmedicinska och vårdpersonalen består av skolmedicinskt utbildade legitimerade läkare och sjuksköterskor med antroposofisk vidareutbildning. Antroposofisk medicin tillhör den mest välundersökta av de komplementärmedicinska terapierna och i flera EU/EES-länder, bland annat Schweiz och Tyskland, är läkemedlen en viktig del av det allmänna sjukvårdssystemet.

Läkemedelsbegreppet är tydligt definierat i EU-lagstiftningen, som utgår ifrån patientsäkerheten och läkemedel som är bevisat patientsäkra kan enkelt inordnas i lagstiftningen. Beroende på vilken kategori läkemedlet tillhör finns olika krav på bevisad effekt.

Läkemedelsverket ser inga hinder att införa den aktuella EU-paragrafen 16:2 i svensk läkemedelslag, vilket skulle öppna för de antroposofiska läkemedlen, och har föreslagit fyra olika alternativ hur detta skulle kunna ske. Vidarklinikens hållning i denna fråga är att de antroposofiska läkemedlen bör behandlas som en egen grupp under denna paragraf.

Det är också detta som kliniken föreslår i sitt remissvar till läkemedelsverket.

Under de 30 år som Vidarkliniken bedrivit sin verksamhet har inga patientskador rapporterats och de allra flesta av de över 100 000 patienter som kliniken tagit emot visar en mycket hög patientnöjdhet.

Läs Vidarklinikens replik på debattartikeln i DN i länken nedan:

http://www.dn.se/debatt/repliker/ohederligt-blanda-samman-homeopati-och-antroposofisk-medicin/

För mer information om Vidarkliniken, vänligen kontakta:

Ursula Flatters, läkare och utbildningschef Vidarkliniken, 070-607 54 22
Anders Kumlander, ordförande Vidarstiftelsen, 070-787 02 74

Vidarkliniken - rehabiliteringssjukhuset och vårdcentralen som ger vård som berör och som präglas av respekt för varje människas unika behov och förmåga.
På uppdrag av landstingen erbjuder vi patienter från hela Sverige en läkande miljö.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.