Skip to main content

​I prejt English

Blogginlägg   •   Dec 16, 2015 11:10 CET

Jag såg någonstans att vi är 20 miljoner människor i runda slängar som förstår svenska. Av världens 7 miljarder människor innebär det väsentligt färre än 1 %. Behovet av att kunna fler språk än svenska är tydligt.

Sverige har en tradition av att ha engelska som andraspråk. Antalet människor i världen som talar eller förstår engelska är drygt 1,1 miljarder människor. Andra språk på språktoppen är kinesiska (mandarin) 1,2 miljarder, spanska 850 miljoner, arabiska 750 miljoner och hindi 700 miljoner.

Av detta kan vi troligen dra slutsatsen att det inte bara är bra för oss att försöka underhålla vår engelska eller för all del något av de andra stora språken. Det bör även bli än viktigare för de yngre generationerna att lära sig fler språk. Detta då världen blir mindre. Dels genom vårt ökande resande världen över, dels genom all ny teknik som möjliggör att vi kan ta hem världen till oss allt oftare och snabbare.

Näringslivet blir allt mer internationellt och inte sällan har entreprenörer med skalbara idéer ansatsen att nå de internationella marknaderna. I Videum Science Park har vi flera entreprenörer med ena foten utomlands och entreprenörer som planerar för en internationell expansion. För att lyckas med internationell marknadsetablering är förstås förmågan att kommunicera en förutsättning.

Vår dotter har nyss klarat av sin första termin på mellanstadiet. Hon tycker att de flesta ämnena i skolan är roliga och hon är en mycket vetgirig tioåring. Men om det är något som sticker ut mer än något annat så är det önskan om att kunna tala engelska flytande. Inte sällan slänger hon in engelskan i vardagen och vill kommunicera på det språket hemma istället för på svenska. Det tar förstås tid att bygga sig ett ordförråd som gör att man klarar sig obehindrat. Något som man till stor del får nöta in. Men en viktig ingrediens är förstås modet att våga prata utan att ha hela översättningen klar från början. Allt som oftast förstår man som lyssnare ändå vad som åsyftas. Sedan för det med sig viss charm när hon glatt utbrister: ”Hello David Swedish - I prejt English!”

Finally I wish you a Merry Christmas!

David Svensson
vd Videum AB

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy