This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Viktoria, Lena, Linn och Caroline
Viktoria, Lena, Linn och Caroline

Pressmeddelande -

​Videum belönar studentuppsatser om att förutse en konkurs och om affärsverksamheter som startar på en internationell marknad

Videums studentstipendier för 2019 års bästa studentuppsats delades i dag ut under Forskarlunchen i Videum Science Park.

- Det är både roligt och viktigt att få uppmuntra studenter som är kreativa och står för innovation. Att få lyfta fram uppsatserna som kan vara till stöd för småföretagare är ett bidrag för framtiden helt i linje med Videums uppdrag, säger Lena Wibroe som är ordförande i Videum AB och var den som idag delade ut stipendierna.

Förstapriset på 10 000 kr gick till Caroline Bertilsson, Linn Boklund och Frida Njord Petersson för uppsatsen Konsten att förutse en konkurs - en kvantitativ studie om nyckeltal som konkurs-indikatorer i små företag.

Motivering: Företagsledare för små företag använder sällan den information om företagets ekonomiska ställning som årsredovisningen innehåller. Samtidigt är majoriteten av alla företag som hamnar på obestånd och går i konkurs just små företag. Konsekvenserna av en konkurs drabbar fler intressenter än bara företaget. Uppsatsskrivarna har lyckats att ta fram egenutvecklade konkurrsindikatorer som ska hjälpa företagsledare att få fram uppgifter om företagets status. Användarna av verktyget får information ifall åtgärder behöver vidtas inom områdena kapitalstruktur, lönsamhet och likviditet.

Andrapriset på 7 000 kr gick Viktoria Gnatenko, Simon Olsson och Chenyu Huang för uppsatsen The Role of Foreign Market Knowledge in Internationalization of B2B Born Global SME:s.

Motivering: I uppsatsen studerar författarna fenomenet Born Globals- små och medelstora företag som startar gränsöverskridande affärsverksamhet kort efter grundandet av förtaget. Temat runt Born Global har fått ett växande vetenskapligt intresse under senare tid. Uppsatsteamet har lyckats att skapa god förståelse för effekterna av internationell marknadskunskap beträffande de beslut som Born Global företag måste fatta vad gäller när, var och hur man ska internationalisera och om sätten att verka på de utländska marknaderna.

Studentuppsatserna finns publicerade på http://lnu.diva-portal.org >>

-------------------------------------------------------------------------------------

Om Videums studentstipendium Videum utlyser varje år studentstipendier. Stipendierna kan sökas av studenter vid Linnéuniversitetet som har skrivit uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå. Studenter från samtliga institutioner vid Linnéuniversitetet är välkomna att söka och arbetet kan vara såväl självständigt som genomfört i grupp. Uppsatsen ska vara kopplad till ett samarbete mellan universitetet och näringsliv/samhället, dvs. den ska vara gjord i samverkan med, eller kunna vara till nytta för, någon av dessa. I bedömningen tas det även hänsyn till nytänkande idéer och kreativitet, konkreta resultat, uppsatsens språkbehandling samt förmåga att undvika en alltför omfångsrik framställning.

Ämnen

Taggar

Regioner


VIDEUM AB - ett utvecklingsbolag, en science park och ett fastighetsbolag i teknisk framkant. 

Videum är ett kommunalt utvecklingsbolag som verkar för att på olika sätt skapa en dynamisk kunskapsmiljö för företag, studenter och forskning på campusområdet i Växjö. Detta gör vi på två sätt. Det första är att Videum äger, driver och utvecklar Videum Science Park. Här finns både stora och små företag, institut och organisationer som hyresgäster. Videum Science Park erbjuder tillträde till nätverk som öppnar nya affärsmöjligheter. 

Det andra är att Videum äger och förvaltar 100 000 kvm fastighetsyta och Linnéuniversitetet är den i särklass största hyresgästen. Fastigheterna präglas av modern arkitektur och flexibla lokaler, men även av något så unikt som att vi äger ett eget slott. Runt om på campus och i Videum Science Park, inom- och utomhus, finns en stor mängd permanenta konstverk i en vacker grön miljö.

www.videum.se

Presskontakt

Relaterade nyheter