Skip to main content

Vindkraftprojekt i Videum Science Park

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 06:26 CEST

Norska Statkraft AS är störst i Europa inom förnybar energi och är Sveriges fjärde största elproducent. Tillsammans med Södra Skogsägarna driver man vindkraftprojekt i södra Sverige. Under juni flyttade 7 personer in i Videum Science Park för att fortsätta projektera vindkraft i södra Sverige.

Statkraft producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft har närmare 3 400 medarbetare i mer än 20 länder. I Sverige driver Statkraft sammanlagt ett fyrtiotal vindkraftsprojekt tillsammans med dels Södra och dels SCA. Statkraft är helägt av norska staten och Statkraft Sverige AB är deras dotterbolag som bildades 2005.

Statkrafts vindkraftsprojekt i Sverige
Statkraft och Södra enades i oktober 2009 om ett samarbete inom förnybar energi. Projektet innehåller ett trettiotal parker i södra Sverige med sammanlagt 300 vindkraftverk med en sammanlagd årlig produktion på 1,6 TWh. Denna förnybara energi kan ersätta fossila bränslen och därmed minska koldioxidutsläppet med över 1,4 miljoner ton per år.

Det är personal inom detta projekt som nu flyttat från Södras kontor på Skogsudden till Videum Science Park.

-   Vi har ett tjugotal aktiva projekt i södra Sverige vi arbetar med. Av dessa har vi i dagsläget sökt miljötillstånd för hälften och vi ser fram emot att realisera flera av dessa projekt och bygga många vinkraftverk de närmaste åren, säger Pierre Ståhl platschef.

Kontakt Statkraft 
Pierre Stahl, platschef, 0300 562 474, pierre.stahl@statkraft.com

Videum AB är ett kommunalt utvecklingsbolag som verkar för att på olika sätt skapa en dynamisk kunskapsmiljö för företag, studenter och forskning på campusområdet i Växjö. Detta gör vi på två sätt. Det första är att Videum förvaltar 113 000 kvm fastighetsyta och Linnéuniversitetet är den i särklass största hyresgästen. Fastigheterna präglas av modern arkitektur och flexibla lokaler, men även av något så unikt som att vi äger ett eget slott. Det andra är att Videum äger, driver och utvecklar Videum Science Park. Här finns både stora och små företag, institut och organisationer som hyresgäster, sammanlagt 120 och över 600 arbetstillfällen. Science Park erbjuder tillträde till nätverk som öppnar nya affärsmöjligheter. Runt om på universitetsområdet och i Science Park, inom- och utomhus, finns en stor mängd permanenta konstverk. Dessa verk ägs av Videum och Statens konstråd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy