Skip to main content

Greenpeaceutställning på Viking Lines fartyg i sommar

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 13:03 CEST

Under sommaren visar Greenpeace upp sin kampanj ”Ett körkort för Östersjön” i en utställning ombord på Viking Lines fartyg. Kampanjen syftar till att påverka länderna kring Östersjön att införa hårdare miljöregler för fartyg som vill trafikera Östersjön. Utställningen kommer att finnas ombord på samtliga Viking Lines fartyg till och från Stockholm. Under kampanjperioden juli-augusti beräknas de fem fartygen transportera över 700.000 resenärer som kan ta del av utställningen. Greenpeace vill med kampanjen ”Ett körkort för Östersjön” att hårdare miljöregler införs på Östersjön. Detta ”körkort” ska bland annat garantera att fartyg är konstruerade på ett bra sätt, har rätt utrustning och en välutbildad besättning. För att reglerna ska efterlevas vill man även införa förbättrad kontroll och service i hamnarna. Dessutom vill man att alla fartyg med farlig last ska vara bemannade med miljöinspektörer ombord dygnet runt. ? Vi vill dra vårt strå till stacken för att göra Östersjön till ett renare hav och initiativet tillsammans med Greenpeace ligger helt i linje med vårt miljöarbete. Viking Line grundades av skärgårdsbor och skärgården och havet är vår hemmaplan, så självfallet är vi måna om miljön i och kring Östersjön. Vi är mycket glada över att få hjälpa till med denna kampanj, säger Kaj Jansson, teknisk direktör på Viking Line. Viking Line bedriver sedan länge ett aktivt miljöarbete, bland annat för att minimera utsläpp i hav och luft. Rederiets fartyg använder endast lågsvavligt bränsle och rederiet har utvecklat en helt ny s k HAM-teknik som minimerar luftutsläpp. Fartygen har inga miljöfarliga tennbaserade bottenfärger, utan skroven borstas mekaniskt varje år. Skrovformerna är anpassade för att minska svall och därmed minimera påverkan på erosionskänsliga stränder. Dessutom källsorteras allt avfall och tas liksom avloppsvattnet i land för hantering av reningsverk. Rederiets flaggskepp M/S Viking Cinderella klassas dessutom som världens mest miljövänliga motordrivna fartyg av svenska Sjöfartsverket. - Jag och besättningen är väldigt stolta över att få arbeta ombord på Cinderella, framförallt med tanke på att hon är klassad som världens renaste fartyg. Jag bor själv vid havet och ser hur det påverkas varje dag. Att hjälpa Greenpeace med kampanjen för att göra Östersjön till ett renare hav känns väldigt angeläget, inte minst för att kommande generationer ska kunna njuta av denna unika miljö på samma sätt som vi gör idag, säger Jan-Tore Thörnroos, befälhavare på M/S Viking Cinderella. Utställningen kommer från den första juli att finnas ombord på Viking Cinderella som kryssar mellan Stockholm och Mariehamn. Från och med vecka 28 finns utställningen även på fartygen Mariella, Gabriella, Isabella och Amorella, som går mellan Sverige och Finland. Utställningen kommer också att kunna ses i Visby på Gotland under politikerveckan i Almedalen den 4-10 juli. För ytterligare information om Viking Lines miljöarbete eller Greenpeace kampanj, kontakta: Kaj Jansson, teknisk direktör, eller Kaisu Strand, miljösamordnare, Viking Line Abp, tel. +358 18 27 000 Jan Isakson, pressekreterare, Greenpeace, tel. 0706 08 74 83 För erhållande av bilder eller information om Viking Line, kontakta: Helena Kneck, informatör, Viking Line Skandinavien AB tel. 070 452 4149 (pressfotografier) Viking Line ABp är ett börsnoterat aktiebolag och bedriver trafik i norra Östersjön med sju helägda fartyg. Samtliga fartyg samt landorganisationen är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Koncernen omsatte år 2003 ca 398 MEUR. Trafikvolymerna uppgick till ca 5 miljoner passagerare, 78 500 lastenheter. Antalet anställda är 2 800.