Skip to main content

Miljöpionjären Viking Grace firar tusen LNG-bunkringar

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2016 09:00 CEST

Fartyget M/S Viking Grace som levererades i januari 2013 blev från första början en milstolpe ur miljösynpunkt. Globalt uppmärksammades Viking Grace som miljöpionjär genom att vara världens första stora passagerarfartyg som drivs med flytande naturgas (Liquefied Natural Gas, LNG). Nu, tre och ett halvt år senare, har tusen bunkringar genomförts i samarbete med AGA Gas AB.

Tusen bunkringar med M/S Seagas
Den specialbyggda bunkerbåten M/S Seagas har genomfört sin tusende LNG-bunkring till fartyget Viking Grace sedan fartyget togs i drift i januari 2013. Seagas förser Viking Grace med drygt 60 ton LNG då fartyget ligger förtöjt under morgonen vid Stadsgården i Stockholm. Seagas är den första båten i sitt slag i hela världen och är klassat enligt samma regler som gäller för oceangående LNG-tankers.

Önskemålet från rederiet var att bunkringen skulle ske snabbt, utan störningar, med säkra leveranser och inte påverka lasthanteringen på kajen. Här kunde AGA med sin säkra LNG-bunkerlösning med Seagas fylla det behov Viking Line hade. Även säkerhetsaspekten var ytterst viktig i sammanhanget.

”Vi är väldigt nöjda med att ha använt LNG som bränsle till M/S Viking Grace”, säger Jan Hanses, vd för Viking Line Abp. ”Både den tekniska lösningen som AGA utvecklat och den operationella driften har fungerat över förväntan och det är glädjande att vi kunnat konstatera stora arbetsmiljömässiga fördelar i tillägg till de miljömässiga vinster som LNG-driften ger.”

”Vi är självfallet mycket glada för den positiva respons vi fått från Viking Line när det gäller Seagas och vår bunkringslösning”, säger Jonas Åkermark, ansvarig för LNG – sjöfart på AGA Gas AB. ”Intresset för Seagas, själva bunkringslösningen och LNG som marint bränsle är fortsatt stort både i Sverige och från internationellt håll. Vi har en väl fungerande infrastrukturösning på plats i Stockholm och möjlighet att bunkra fler fartyg.”

Positivt mottagande
I februari år 2012 tecknade Viking Line avtal med AGA Gas AB gällande leverans av flytande naturgas (LNG) till det nybeställda passagerarfartyget Viking Grace. Fartyget var med sin miljöprofil helt banbrytande inom sjöfarten och hon skulle inleda sin trafik mindre än ett år senare, i januari 2013. Många frågor var öppna, bland annat hur gasen i praktiken skulle distribueras till fartyget samt hur kunderna skulle förhålla sig till denna - för dem nya - bränsleform. För att vara väl förberedda tog Viking Line bland annat fram faktablad om gasens egenskaper. Man var beredd på att en viss skepticism skulle förekomma. Med facit i hand var mottagandet dock otroligt positivt och rederiet fick ett väldigt fint gensvar för det bränslealternativ man valt och de miljövärden Viking Grace representerade. Även den globala uppmärksamheten överträffade alla förväntningar.


För mer information, kontakta gärna:

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör, Corporate Communications,
johanna.boijer@vikingline.com, +358 18 270 00

Kari Granberg, Projektchef Marine Operations,
kari.granberg@vikingline.com, + 358 18 270 00

Eleonora Hansi, informationschef Viking Line Skandinavien
eleonora.hansi@vikingline.com, 08-452 41 41

Jonas Åkermark, ansvarig för LNG – sjöfart på AGA Gas AB,
jonas.akermark@se.aga.com, 08-731 18 44

Viking Line Skandinavien är det marknadsledande varumärket i passagerartrafiken på Östersjön med trafik mellan Finland, Åland och Sverige samt mellan Finland och Estland. Rederiet erbjuder passagerartrafik, rekreation samt frakttransporter med fartygen Gabriella, Mariella, Amorella, Rosella, Viking Cinderella, Viking XPRS samt Viking Grace. Koncernen omsätter ca 504 miljoner euro. Den årliga trafikvolymen uppgår till 6,5 miljoner passagerare och ca 119 500 fraktenheter. Läs mer på www.vikingline.se.