Skip to main content

Viking Lines plastpåsar stöder miljöorganisationer

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 11:29 CEST


Plastkassarna som säljs i taxfreeaffärerna på Viking Lines fartyg har fått nytt utseende med ett miljöbudskap på ena sidan av påsen. Påsarnas pris har höjts med några cent/ören och mellanskillnaden doneras till två organisationer som arbetar för en bättre miljö på bägge sidor av Östersjön, nämligen Håll Skärgården Ren rf i Finland samt Stiftelsen Håll Sverige Rent.

Vi är glada över att kunna stöda två välkända organisationers arbete för en renare miljö. Speciellt den marina miljön ligger oss nära hjärtat eftersom vi trafikerar i den känsliga skärgården. De nya plastkassarna är tillverkade enligt en speciell teknik och i och med att de flesta människor återanvänder dem som soppåsar hemma är de det mest miljövänliga alternativet, säger Susanna Airola, miljökoordinator för Viking Line.

Håll Skärgården Ren rf, som grundades år 1969, är en riksomfattande miljöorganisation för båtfarare och andra som rör sig på sjön. Föreningen verkar i de finländska skärgårds- och kustområdena samt i Insjö-Finland. Föreningen har cirka 12 600 båtlag som medlemmar.Föreningens uppgift och syfte är att arbeta för att hålla Finlands stränder och skärgård rena samt att stöda möjligheterna till båtliv på alla vattenområden i vårt land. För båtfarare och andra som rör sig på sjön upprätthåller föreningen Sop-Sälle-tjänster, som innefattar sopstationer, torrtoaletter och flytande sugtömningsstationer för båtarnas toalettavfall.

Föreningen utför dessutom ett miljöfostrande arbete genom upplysa båtfarare och andraom hur man skonar naturen då man rör sig på sjön.

Åren 2012–2013 undersökte Håll Skärgården Ren rf nedskräpningen av Östersjöns strändersom en del av det EU-finansierade projektet MARLIN. Detta år fortsätter HSR rf projektet påegen bekostnad, eftersom det behövs mera information om nedskräpningen av Östersjön. Imaj 2014 arrangerade HSR rf en omfattande kampanj för städning av stränderna, SnyggBeach, med städtalkon på de finländska havskusterna. Målsättningen är att göramedborgarna medvetna om skräpmängderna och deras inverkan på naturen, samt attförsöka förebygga nedskräpningen.

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning,ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Visionen ärett skräpfritt Sverige. Ett skräpfritt samhälle är grunden för ett hållbart samhälle.

Håll Sverige Rent arbetar med förebyggande insatser för att minska nedskräpningen både påland och i våra hav. Målet med arbetet mot marin nedskräpning är ett skräpfritt hav medrena och vackra stränder där människor kan njuta och djur leva – utan att trassla in sig ellerskada sig på skräp. Detta gör Håll Sverige Rent genom kampanjer med syfte att engageraprivatpersoner, organisationer och företag att göra en aktiv insats för miljön. Håll SverigeRent bidrar också till ökad kunskap om skräpet i Östersjön samt driver opinion kring frågan

Fakta om våra plastpåsar
Många tittar bara på om påsen är biologiskt nedbrytbar i stället för att se vilkenmiljöpåverkan hela framställningsprocessen har. Därför är plastkassen bäst ur miljösynpunkteftersom den kan återanvändas av konsumenten flera gånger och återvinnas tillnya plastpåsar. Leverantör är Papier Mettler som är baserade i Tyskland och en av Europasstörsta tillverkare av kassar. Via en speciell teknik (ecoloop) uppnås en hög andelåtervunnen plast i kassen. Den använda, smutsiga och gamla plasten blir processad ochkonverterad till återvunnet råmaterial, som sedan används till att producera nya bärkassar.Papier-Mettler gör detta inhouse i sina egna återvinningsanläggningar i Tyskland. Följandefördelar uppnås i tillverkningen:

  • 80 % mindre förbrukning av oljebaserade material (belönad med ”Den blåa ängeln")
  • Reduceringen av CO2* är mer än 60 % (jämfört med kassar gjorda av nyråvara)
  • Kan återanvändas flera gånger I stort sätt oberoende av råmaterialprisetsfluktuationer på grund av den stängda materialcykeln (materialåtervinning)
  • Billigare än nyråvara
Försäljning av påsarna ombord De nya priserna kommer att vara 20 cent (tidigare 15 cent) på Mariella, Gabriella, Amorella och Viking Grace. På Viking XPRS kostar en påse 25 cent (tidigare 20 cent) samt på Rosella och Cinderella 1,50 SEK (tidigare 1,00 SEK).
Tilläggssinformation: Johanna Boijer-Svahnström Informationschef, Corporate Communications Viking Line Abp johanna.boijer@vikingline.com, tfn +358 18 270 00.Helena Kneck Informationschef, Marketing Communications Viking Line Abp helena.kneck@vikingline.com, tfn +46 8 4524149. Aija Bäckström Generalsekreterare, Håll Skärgården Ren. rfaija.backstrom@pssry.fitfn +358 2 2745513. Leena Similä Ansvarig Företagssamarbeten Stiftelsen Håll Sverige Rent www.hsr.se tfn +46 700 92 0042.

Viking Line är ett nordiskt företag som länkar samman länderna runt Östersjön genom att bedriva en miljömässigt hållbar, regelbunden och lönsam passagerar- och frakttrafik. Vi strävar efter att leverera oslagbara upplevelser till alla våra gäster genom att erbjuda kryssningar, konferens- och ruttresor i en trivsam miljö till våra destinationer. Vår flotta består av fartygen Gabriella, Mariella, Amorella, Rosella, Viking Cinderella, Viking XPRS och Viking Grace.