Skip to main content

13 forskare får bättre karriärmöjligheter

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2010 10:08 CET

VINNOVA-programmet VINNMER ska förstärka möjligheterna till forskarmeritering efter doktorsexamen. Programmet riktar sig till disputerade forskare inom områden som behöver en bättre könsbalans på senior nivå. I denna omgång får 13 lovande kvinnliga forskare upp till halva lönen betald för att jobba i en ledande forskningsmiljö.

Närmare 150 disputerade forskare får under 2007-2014 möjlighet till vidare forskarmeritering baserat på strategiska samarbeten. Sammanlagt satsas 600 miljoner kronor, varav drygt 300 miljoner från VINNOVA och drygt 50 miljoner från EU-kommissionen. VINNOVA finansierar upp till halva forskarlönen under tre år. Forskarens arbetsgivare finansierar resten av lönen. Hittills har 95 deltagare fått sin forskarlön finansierad genom VINNMER. Nu får ytterligare 13 finansiering för följande samarbeten:

 • Ulrika Grönlund Andersson - Statens veterinärmedicinska anstalt och Ontario Veterinary College, Kanada
 • Hilde Brekke – Göteborgs universitet och Cornell University, USA
 • Clara Theresa Vincent – Karolinska Institutet och The Rockefeller University, USA
 • José Potting – KTH och Wageningen University, Nederländerna
 • Cecilia Persson – Uppsala universitet och University of Leeds, England
 • Henrikke Baumann – Chalmers och Erasmus University Rotterdam, Nederländerna
 • Marjam Ott - Uppsala universitet och Ytkemiska Institutet
 • Anna Ståhlbröst - Luleå tekniska universitet och Högskolan i Halmstad
 • Ines Ezcurra – KTH och Umeå Plant Science Center samt the Gregor Mendel Institute in Vienna, Österrike
 • Christina Grönwall – FOI och Linköpings universitet
 • Märtha Wallgren – Skogforsk och Sveaskog samt SLU
 • Malin Linder Nording - Umeå universitet och FOI
 • Johanna Stiernstedt - Swerea IVF AB och Chalmers samt Höganäs AB

VINNMER ska bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid universitet, högskolor, centrumbildningar, forskningsinstitut och företag. VINNMER ska främst förstärka möjligheterna till forskarmeritering efter doktorsexamen för disputerade forskare inom områden som behöver en bättre könsbalans på senior nivå.

VINNMERs delprogram Marie Curie Chair underlättar strategiska rekryteringar till Sverige. Detta möjliggörs genom att VINNMERs budget utökas med 50 miljoner kronor från EU-kommissionen. Näst sista ansökningstillfället inom VINNMER är 1 april, 2011.

Läs mer om VINNMER.


För ytterligare information: Erik Litborn, VINNOVA, telefon 08-473 31 98, e-post Erik.Litborn@VINNOVA.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.