Skip to main content

28 miljoner till två utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 09:07 CET

Två utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården får stöd med sammanlagt 28 miljoner kronor genom VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation. Det ena projektet, Mina vårdflöden, är ett koncept kring e-hälsa som bland annat gör det möjligt för patienterna att följa den egna vården. Det andra projektet handlar om att utveckla IT-stöd för avancerad cancervård i hemmet.

Framtidens hälsa och sjukvård är en av de fyra samhällsutmaningar som VINNOVA identifierat där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar.

- Utmaningsdriven innovation handlar om att vända samhällsutmaningar till nya möjligheter. De projekt som vi nu finaniserar bidrar både till att utveckla hälso- och sjukvården och till att skapa nya affärsmöjligheter i näringslivet, som kan ge tillväxt och nya jobb, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA.

Två projekt får stöd i det tredje och sista steget av utlysningen Utmaningsdriven innovation. Projekten består av breda samarbeten där högskolor och universitet, näringsliv och offentlig sektor samverkar:

Mina vårdflöden
Ett helhetskoncept kring e-hälsa som gör att patienter kan följa och påverka den egna vården och där vårdgivare får en bättre helhetssyn. Det ger också företag möjligheter att skapa öppna innovationer. Konceptet har vunnit pris som ett av EU:s mest innovativa och införs nu i flera landsting i Sverige.

Total budget: 63 miljoner, varav VINNOVA bidrar med 15 miljoner. Projektledare: Nina Lundberg, Stockholms läns landsting, nina.lundberg@sll.se

itACiH – IT-stöd för avancerad cancervård i hemmet
Projektet ska utveckla IT-stöd för avancerad sjukvård, framförallt för cancervård i hemmet. För att upprätthålla patientsäkerhet, trygghet för patient och effektivitet i verksamheten ska projektet utveckla nya former för mobil kommunikation - mellan patienter, sköterskor och läkare, - mellan apparater i hemmet och avdelningen - och mellan sjukhus och kommun.

Total budget: 33,5 miljoner kronor, varav VINNOVA bidrar med 13,4 miljoner. Projektledare: Boris Magnusson, Lunds universitet, boris.magnusson@cs.lth.se


För mer information:
Daniel Rencrantz, handläggare VINNOVA, 08-473 31 84, Daniel.Rencrantz@VINNOVA.se

 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy