Skip to main content

300 miljoner satsas på åtta centrum vid forskningsinstitut

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 12:01 CEST

Gjuteriföreningen, SICS, FOI, SP Trätek, MEFOS, Ytkemiska institutet och Acreo ska starta kunskapscentrum inom forskningsområden som är viktiga för framtida svensk konkurrenskraft. Varje centrum får upp till 40 miljoner kronor under sex år. Satsningen ska matchas av minst motsvarande belopp från näringslivet.

Institute Excellence Centres är en satsning av VINNOVA, KK-stiftelsen och Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF. Sammanlagt minst 600 miljoner kronor satsas under sex år på uppbyggnad av internationellt starka miljöer för forskning, utveckling och innovation vid forskningsinstituten. VINNOVA går in med 180 miljoner kronor, medan KK-stiftelsen och SSF går in med 60 miljoner kronor var. Den resterande finansieringen kommer från medverkande företag. Kunskapscentrumen byggs upp vid instituten i samverkan med universitet, högskolor, näringsliv och samhälle.

Satsningarna ska resultera i internationellt starka miljöer för forskning, utveckling och innovation av stor betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft och tillväxt. Instituten kan på så sätt komplettera universitet och högskolor som viktiga kunskapsnoder för att utveckla svensk forskning och för att företagen ska kunna stärka sin konkurrenskraft.

Följande satsningar finansieras:

Casting Innovation Center, CIC (Svenska Gjuteriföreningen)

Samarbete mellan bland andra Gjuteriföreningen, Ingenjörshögskolan/Högskolan i Jönköping, Volvo och Scania. Området har stor betydelse för fordonsindustrin och andra tillverkare av maskinell utrustning. Kontaktperson: Lars-Erik Björkegren, Gjuteriföreningen, telefon 036-30 12 00.

Center for Networked Systems, CNS (Swedish Institute of Computer Science, SICS)

Samarbete mellan bland andra SICS, KTH, Uppsala universitet, Mälardalens högskola, Ericsson, ABB och TeliaSonera. CNS fokuserar på kombinationen av telekommunikationsnätverk och tjänster, och då särskilt drift- och underhållsaspekter i systemnätverk. Satsningen möjliggör en svensk positionering inom ett internationellt högaktuellt område. Kontaktperson: Bengt Ahlgren, SICS, telefon 08-633 15 62.

Centrum för avancerade sensorer, multisensorer och sensornät, FOCUS-FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI)

Samarbete mellan bland andra FOI, Linköpings universitet, Ericsson, SAAB och Consilium. Satsningen innebär att den internationellt framstående forskningen inom sensorer och sensornätverk, som idag har tydlig försvarsinriktning, kan breddas åt det civila hållet. Kontaktperson: Hans Frennberg, FOI, telefon 013-37 80 19.

Centrum för eko-effektiva och beständiga träbaserade material, EcoBuild (SP Trätek)

Samarbete mellan bland andra SP Trätek, KTH och IKEA. Satsningen koncentrerar sig på träteknikområdet och utnyttjande av trä som ett ekologiskt hållbart, förnyelsebart konstruktionsmaterial. Kontaktperson: Magnus Wålinder, SP Trätek, telefon 08-762 18 68.

Controlled Delivery and Release, CODIRECT (Ytkemiska institutet)

Samarbete mellan bland andra Ytkemiska institutet, Institutionen för ytkemi vid KTH, Oorganisk kemi och psykologi vid Stockholms universitet, AGA, Holmen och Akzo Nobel. Kontrollerad frisättning av aktiva substanser används främst inom läkemedelsindustri, kosmetisk industri och nu även inom tryckpappersframställning. Kontaktperson: Michael Jacob, YKI, telefon 08-5010 6000.

Fiber Optic Center (Acreo)

Samarbete mellan bland andra Acreo, Mittuniversitetet, Artema, Comlase och Optoskand. Satsningen i Hudiksvall ska bidra till att en livskraftig fiberoptisk industri utvecklas i Sverige. Fiberoptiken har stor betydelse för främst telekommunikation men även industriella och medicinska tillämpningar. Kontaktperson: Åsa Claesson, Acreo, telefon 070-221 16 46.

Center for Process Integration in Steelmaking, PRISMA (MEFOS)

Samarbete mellan bland andra MEFOS, Luleå tekniska universitet, SSAB och LKAB. Satsningen ska bygga upp en långsiktig forskning kring processintegration i ståltillverkning. Kontaktperson: Jan-Olov Wikström, MEFOS, telefon 0920-20 19 00.

Imaging Integrated Components, IMAGIC (Acreo)

Samarbete mellan bland andra Acreo, KTH, Autoliv, FLIR Systems och Micronic. Satsningen i Kista ska utveckla integrerade detektorer och modulatorer för icke-synlig elektromagnetisk strålning som röntgen och infrarött ljus. Kontaktperson: Jan Andersson, Acreo, telefon 08-632 77 00.

För ytterligare information:

Bengt Johansson, programansvarig, VINNOVA, telefon 08-473 31 87
Elisabeth Bergendal-Stenberg, KK-stiftelsen, telefon 08-566 481 16
Olof Lindgren, SSF, telefon 08-505 816 69


För mer info om programmet: http://www.vinnova.se/Main.aspx?ID=8e176eba-858e-4168-b359-a58260265e12

Henrik Brånstad
pressekreterare VINNOVA
101 58 Stockholm
tel 08-473 30 30
mobil 070-512 55 61
e-post henrik.branstad@VINNOVA.se
www.VINNOVA.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera