Skip to main content

350 miljoner till forskningsprojekt för framtidens fordon

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 10:00 CEST

Pressmeddelande från VINNOVA, Trafikverket och Energimyndigheten


350 miljoner till forskningsprojekt för framtidens fordon 

Ny teknik för överföring av energi till elfordon, motorer som drivs med alkohol och metangas, test av längre och tyngre fordon, säkerhetssystem som hanterar trötthet hos föraren samt bättre testmetoder av produktion. Det är innehållet i några av de 64 projekt som nu finansieras inom programmet FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, en gemensam satsning av staten och fordonsindustrin på forskning och innovation.

Totalt satsas nu 350 miljoner på 64 projekt inom FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. En stor satsning sker inom området Electromobility, det vill säga utveckling av koncept, teknologier och infrastruktur för fordon där framdrivning helt eller delvis sker med hjälp av el.


Bland annat finansieras följande projekt:

Slide In-teknik för kontinuerlig överföring av energi till elektriska fordon - Volvo Powertrain AB får 24 miljoner kronor för att, i samarbete med Scania, Bombardier, Volvo Car, Saab Automobile, Elways AB, Svenska Elvägar AB, Vattenfall och Trafikverket, utvärdera metoder för att överföra elektricitet mellan väg och fordon. Målet är att eldrift av vägfordon både ska medföra en kraftig reduktion av användningen av fossila drivmedel samt en total minskning av energianvändningen från transportsektorn. Det vill säga en förenklad och effektivare användning av förnybar energi. Program: Energi&Miljö.

Oförstörande testmetoder för produktion - KTH, i samarbete med bland annat Scania och Swerea, får 4,5 miljoner kronor för att testa metoder för oförstörande provning direkt vid produktionslinorna för att undersöka komponenterna utan att störa produktionsflödet. Dagens förstörande tester gör produkterna osäljbara, är dyra och kan dessutom ge felaktiga slutsatser eftersom bara vissa komponenter undersöks. Program: Hållbar produktionsteknik.

DUO2 – test av tyngre och längre lastbilar - Volvo Technology, i samarbete med flera leverantörsföretag, får 8,3 miljoner för att utveckla och testa olika fordonskombinationer (lastbil – kärra – kärra samt dragbil – semitrailer – dolly – semitrailer) och utföra fältprov i trafik mellan Göteborg och Malmö. Detta för att möjliggöra en radikal minskning av CO2-utsläppen, genom tyngre och längre lastbilar samt att på så sätt minska antalet körda lastbilskilometer. Program: Transporteffektivitet.

SI och PPC koncept för nya generationens HD motor med alkohol och metanbaserad gas som bränsle - Scania får 30 miljoner för att, tillsammans med brasilianska VSE (Vale Soluções em Energia), utveckla en ny generation alkohol- och gasmotor. Målet är en högre energieffektivitet än vad som nås med dagens kompressionsmotor men med ultralåga emissioner. Program: Energi & Miljö.

Drowsy Driver - AB Volvo, Autoliv, Trafikverket, Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och VTI får 2,6 miljoner för nästa generations säkerhetssystem för hantering av förartrötthet. Projektet ska utveckla nya rutiner för återkoppling och uppföljning riktad till förare och operatörer samt bättre tekniker för robust och precis detektion av förartrötthet. Program: Fordons- och trafiksäkerhet.

Non-hit Car and Truck - Volvo Personvagnar, AB Volvo, HiQ, Epsilon, Delphi/Mechel AB och Chalmers får 36,7 miljoner för att utveckla specialistkunskap inom fordonssäkerhet och hantering av kritiska trafiksituationer. Detta för att stödja Volvogruppens vision om noll olyckor med Volvoprodukter. Program: Fordons- och trafiksäkerhet.

För en lista över fler finansierade projekt se: www.vinnova.se/ffi

De projekt som nu beviljats stöd finns inom FFI:s fem delprogram: Transporteffektivitet, Fordonsutveckling, Fordons- & trafiksäkerhet, Energi & Miljö och Hållbar produktionsteknik. Målsättningen med FFI är att minska vägtransporternas miljöpåverkan, minska antalet skadade och dödade i trafiken samt att stärka den svenska fordonsindustrins internationella konkurrenskraft.

FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, är ett samarbete mellan staten (VINNOVA, Trafikverket och Energimyndigheten) och fordonsindustrin (Scania CV, AB Volvo, Volvo Personvagnar, Saab Automobile och FKG) om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Satsningen omsätter årligen 1 miljard kronor, varav hälften är offentliga medel. Under 2009 finansierades 156 projekt.


För mer information:

Övergripande om FFI - Carl Naumburg, FFI kansli på VINNOVA, telefon 08-473 3172, e-post Carl.Naumburg@VINNOVA.se eller Torbjörn Biding, tel 0708-63 52 73, e-post Torbjorn.biding@trafikverket.se

Delprogram Energi & Miljö – Peter Kasche, tel 016-544 20 91, e-post Peter.Kasche@energimyndigheten.se

Delprogram Transporteffektivitet – Christina Kvarnström, tel 08-473 3128, e-post Christina.Kvarnstrom@VINNOVA.se

Delprogram Fordons- & trafiksäkerhet – Torbjörn Biding, tel 0708-63 52 73, e-post Torbjorn.biding@trafikverket.sec

Delprogram Fordonsutveckling – Claes de Serves, tel 08-473 3221, e-post Claes.deServes@VINNOVA.se

Delprogram Hållbar Produktionsteknik – Tero Stjernstoft, tel 08-473 3296, e-post Tero.Stjernstoft@VINNOVA.se

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera