Skip to main content

3D-printade måltider för äldre kan leda till minskad undernäring

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2017 08:55 CEST

Bild: iStock/Getty Images

3D-printade måltider till äldre som kan anpassas till individens behov, ny teknik för produktion av grönt flygbränsle och en ny sensorteknik inom stroke-behandling. Det är några av de 24 nya projekt som Vinnova finansierar genom programmet Utmaningsdriven innovation.

- Vi ger lovande projekt chansen att genom bred samverkan ta fram innovationer som möter konkreta samhällsutmaningar. Projekten ligger i linje med de nationella prioriteringar som regeringen pekat ut i sina fem samverkansprogram, säger Daniel Rencrantz, programansvarig för Utmaningsdriven innovation på Vinnova.

Ett av projekten handlar om att placera små, användarvänliga 3D-skrivare i vård och omsorg som kan producera individuella måltider för äldre som är anpassade till den enskildes behov när det gäller konsistens, smak och utseende. Något som kan leda till minskade problem med undernäring. 

Ett annat projekt ska utveckla ny teknik för produktion av grönt flygbränsle från skogsråvara, som kan minska flygets klimatpåverkan. Målet är att bygga en svensk bioflygbränsleregion med lokal produktion av flygbränsle.

Ett tredje exempel är ett projekt som ska utveckla ny sensorteknik inom stroke-rehabilitering, där man med ett enkelt blodprov snabbt kan få analyssvar med upp till tusen gånger högre känslighet än med nuvarande metoder. Lösningen kan ge stora kostnadsbesparingar i sjukvården och snabbare diagnostik.


Följande 24 projekt får finansiering med sammanlagt knappt 12 miljoner kronor, cirka en halv miljon kronor per projekt:

Framtidens hälsa och sjukvård

Samverkansplattform för innovation av existerande antibiotika, genomförs av 4 parter under ledning av Uppsala universitet och Enrico Baraldi.
Nya bildbiomarkörer för effektivare cancerbehandling, genomförs av 4 parter under ledning av Kungliga Tekniska Högskolan och Örjan Smedby.
Nytt digitaliserat stöd för egenvård - med fokus på trauma och stress, genomförs av 3 parter under ledning av Strikersoft och Sara Bern.
Ett strategiskt online-verktyg för konsekvensanalys och resursoptimering inom den prehospitala vården, genomförs av 5 parter under ledning av Västerbottens läns landsting och Britt-Mari Nordström.
Nano-Scale Precision Medicine, genomförs av 6 parter under ledning av Karolinska Institutet och Olli Kallioniemi.
Ny sensorteknik inom stroke-rehabilitering - för ökad motivation och för utvärdering av intensivträning, genomförs av 5 parter under ledning av Akademiska Sjukhuset och Sune Larsson.
Ultrakänslig metodik för cancerdiagnos, transplantationsmonitorering och kriminalteknologi, genomförs av 7 parter under ledning av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Yalda Bogestål.


Hållbar industriell utveckling

Bioflygbränslen från skogsråvara, genomförs av 6 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Erik Furusjö.
Produktion av nästa generations drivlinor i Sverige, genomförs av 6 parter under ledning av Högskolan i Skövde och Leif Pehrsson.
Mat med additiv tillverkning för äldre, genomförs av 7 parter under ledning av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Evelina Höglund.
CoSiMa - Koncept för industriell utveckling av framtidens biobaserade mjuka material, genomförs av 6 parter under ledning av Chalmers Tekniska Högskola och Tobias Gebäck.
Hälso-och miljöpåverkan av additiv tillverkning och dess utmaningar för en hållbar produktion- HÄMAT, genomförs av 9 parter under ledning av Swerea KIMAB och Joakim Ålgårdh.
Uricycle - Utveckling av en urinsorterande kretsloppslösning av urban växtnäring i avlopp, genomförs av 7 parter under ledning av Malmö kommun och Ann Häger.
Smart Asset Management – SAM, genomförs av 14 parter under ledning av SWEHEAT, Swedish Council for District Heating EK och Håkan Knutsson.
Växtproteinfabriken, genomförs av 4 parter under ledning av Sveriges Lantbruksuniversitet och William Newson.
Nationell samverkan för hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelskedjor, genomförs av 11 parter under ledning av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Christoffer Krewer.
Automation för autonom terrängmobilitet (AUTO2), genomförs av 4 parter under ledning av Skogforsk och Olle Gelin.
Biokol som lösning och produkt i framtidens uthålliga samhälle, genomförs av 10 parter under ledning av Lunds kommun och Markus Paulsson.


Hållbara attraktiva städer

Anti-bullertunnel - Stäng in trafikbullret inte människorna, och få solenergi på köpet, genomförs av 9 parter under ledning av U&W you&we Stockholm och Jens Johansson.
DiverCity byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet, genomförs av 13 parter under ledning av Föreningen för byggemenskaper verksamhet i Sverige och Karin Kjellson.
Utemiljöförvaltningens sharing - samutnyttjande av resurser när städerna förtätas, genomförs av 8 parter under ledning av Sveriges Lantbruksuniversitet och Natalie Coquand.
Mo-Bo: mobilitetslösningar och boende, genomförs av 5 parter under ledning av Theory Into Practice och Anna Sundman.


Informationssamhället

Individualisering och medborgarjournalistik - en likriktning eller möjlighet till mångfald?, genomförs av 5 parter under ledning av Västerbottens-Kurirens Media och Agneta Marell.
Digitaliseringens effekt på den framtida automatiserade och hållbara sjöfarten, genomförs av 10 parter under ledning av Viktoria Swdish ICT och Robert Rylander.


För mer information:
Daniel Rencrantz, 08-473 31 84, daniel.rencrantz@Vinnova.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera