Skip to main content

45 miljoner till forskning om omställningsförmåga och kompetensförsörjning

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 08:40 CET

VINNOVA satsar 45 miljoner kronor på tio projekt som ska bidra till förbättrad omställningsförmåga och effektivare strategier för kompetensförsörjning i olika typer av organisationer och verksamheter. Projekten finns i Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm, Karlstad, Sundsvall och Umeå.

– För att Sverige ska vara konkurrenskraftigt och innovativt krävs att företag och organisationer snabbt kan förändra sig. Omställningsförmåga och rätt kompetens är en förutsättning för detta, säger Magnus Lagerholm, handläggare på VINNOVA och ansvarig för programmet ”Dynamiska innovationssystem i omvandling”.

I det rådande konjunkturläget är omställningsförmåga viktigt för att kunna hantera kriser av olika slag. Omställningsförmåga handlar om företags möjlighet att möta upp till omvärldens förändringar. Det är också viktigt att utveckla långsiktiga strategier för kompetensförsörjning så att näringslivet oavsett konjunkturläge har effektiva modeller och metoder att hantera förändringar med.

Satsningen ”Dynamiska innovationssystem i omvandling” finansierar projekt inom flera branscher, allt från små till stora företag och projekt inom offentlig sektor. Projekten kommer att fokusera på behov i företag och organisationer men också bidra till analyser av arbetsmarknadens funktionssätt.


Följande tio projekt finansieras:

Trygghet i arbete, sysselsättning och inkomst - Tomas Berglund vid Göteborgs universitet får 4,5 miljoner kronor för att undersöka motsättningen mellan företagens behov av flexibilitet och arbetstagarens behov av trygghet (flexicurity).

Strategier för kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor - Marika Melin vid Stockholms universitet får 5,5 miljoner kronor för att ta fram kunskap och metoder för utveckling av samverkan mellan ledning och medarbetare i politikerstyrda verksamheter.

Strategiarbete över konjunkturcykler för förbättrad kompetensförsörjning: en proaktiv modell - Christine Räisänen vid Chalmers får 4 miljoner kronor för att i samarbete med Skanska utveckla byggindustrins omställningsförmåga.

Omställnings- och kompetensutvecklingssystem i Värmland - Mats Williams vid The Paper Province i Karlstad får 3,8 miljoner kronor för att utveckla och implementera hållbara system för strategisk kompetensförsörjning i Värmland.

Scanias omställningsstrategier - en fråga om organisation, samverkan och kompetensutveckling - Per Sederblad vid Malmö högskola får 5,5 miljoner kronor för att förbättra kompetensförsörjningen på tre områden; produktionssystemet, samverkan med externa aktörer och arbetet med kompetensutveckling och lärande.

Omställningsförmåga, kompetensförsörjning och innovationsutveckling - en studie av personalinhyrningens betydelse - Gunilla Olofsdotter vid Mittuniversitetet i Sundsvall får 5,5 miljoner kronor för att bland annat granska förhållandet mellan bemanningsföretag och kundföretag.

Kompetens och omställning - Ola Bergström vid Göteborgs universitet får 5 miljoner kronor för utveckling av metoder och arbetssätt för att attrahera, utveckla, behålla och avveckla kompetens i samband med omstrukturering av verksamheter.

Omställningar ur ett organisations- och transferperspektiv - Katharina Näswall vid Stockholms universitet får 3,5 miljoner kronor för att utveckla kunskap och verktyg om hur man effektivt kan ta tillvara kompetens för att öka möjligheten till nytt jobb efter övertalighet och på så sätt förebygga långtidsarbetslöshet.

HR-strategier för ökad omställningsförmåga - Henrik Kock vid Linköpings universitet får 4,5 miljoner kronor för att modifiera och utveckla nya modeller, metoder och praktiker för ett proaktivt och kompetensdrivet omställningsarbete.

Matchning för tillväxt - Einar Holm vid Umeå universitet får 3,2 miljoner kronor för att vidareutveckla och tillämpa en simuleringsmodell som kan testa åtgärder inriktade mot arbetsmarknaden och ge svar på frågor som rör kompetensförsörjning och rörlighet och dess konsekvenser för matchning och tillväxt både på företags- och samhällsnivå.

 

För mer information: Magnus Lagerholm, VINNOVA, telefon 08-473 31 65, e-post Magnus.Lagerholm@VINNOVA.se

Läs mer om programmet ”Dynamiska innovationssystem i omvandling”.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy