Skip to main content

Datadrivna labb ska främja digitala innovationer

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2016 08:53 CEST

Vinnova satsar nu på datadrivna labb som ökar möjligheterna för företag och andra organisationer att använda data för att utveckla nya innovationer. Bland projekten finns ett innovationslabb på Lantmäteriet inom samhällsbyggnad och en digital plattform med data från skogen i form av bland annat laserscannade 3D-bilder.

Möjligheterna att använda data blir allt viktigare för företag och offentliga aktörer som utvecklar innovationer, en utveckling som kallas datadriven innovation. Genom att öka tillgången till data och skapa effektiva metoder och verktyg för användning av data kan nya varor och tjänster skapas.

- Den snabba digitaliseringen innebär att även innovationer blir mer digitala. Vi vill etablera data som en avgörande del av den moderna infrastrukturen, som räls och vägar en gång fungerade. Många aktörer är duktiga på att samla information, men värdet av data uppstår först när den används och på det området behöver vi bli bättre i Sverige, säger Erik Borälv, handläggare på Vinnova.

Projekten ska etablera nya datadrivna labb som ökar den nationella kapaciteten att använda data i innovationer. Sex projekt får dela på 10 miljoner kronor över två år:

Ladds - labb för det datadrivna samhället, Regionförbundet Västerbottens län, 1,3 miljoner
Ett labb med huvudinriktning att skapa hållbar tillväxt genom datadrivna produkter/tjänster som stödjer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara städer och ett lika hållbart omland.
Projektledare: Thomas Kvist

Darwin+, Energiforsk AB, 200 000
En digital plattform med statistik från svenska elnät, öppen för innovation för olika aktörer att skapa samhälleliga och ekonomiska värden genom att använda data för till exempel utbildning, beslut, varor och tjänster.
Projektledare: Susanne Olausson

xKRP - Community Experience Data Lab Kronoparken, Sveriges tekniska forskningsinstitut AB, SP ServiceLabs, 2,4 miljoner
Lokalsamhället som geografiskt område blir arenan för tester och utveckling av datadrivna idéer och metoder som kommer lokalsamhället och i förlängningen hela samhället till gagn. Man skapar ett mobilt datalabb för att utveckla, testa och utvärdera visualisering, interaktion och användning av data där lokalsamhället är användaren.
Projektledare: Petter Falk

Datadrivet skogligt labb vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, 1,3 miljoner
Ett labb byggt runt skogliga grunddata för hela Sverige, som möjliggör fjärranalysdata och samarbeten med fältdata, både som en fysisk arbetsplats och som en nätbaserad resurs.
Projektledare: Håkan Olsson

Datadrivet labb på ICE (D-ICE), SICS North Swedish ICT AB, 1,4 miljoner
Labbet ökar förutsättningarna för industrin och samhällsorganisationer att skapa värde baserat på avancerad dataanalys, med utgångspunkt i den nationella datacentersatsningen ICE (Infrastructure & Cloud research Environment) och den industrikompetens som finns inom RISE.
Projektledare: Josefin Hedberg

Innovationslabb, Lantmäteriet, 3 miljoner
Ett öppet labb inom samhällsbyggnad utgör en arena för lärande och erfarenhetsutbyte, men framförallt ger bättre möjligheter och förutsättningar att nyttja data i innovationer för såväl myndigheter som näringsliv.
Projektledare: Anders Lagerqvist


För mer information:
Erik Borälv, 08-473 32 22, erik.boralv@vinnova.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.