Skip to main content

Från håravfall till smarta kläder – VINNOVA satsar 56 miljoner på 51 innovativa projekt

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 15:39 CET

I höstens utlysning av VINNOVAs program Forska&Väx stödjer VINNOVA 51 innovativa projekt, allt ifrån brandrobotar, fosfatfritt maskindiskmedel som gör rent vid låga temperaturer till visualiseringsteknik som kan användas för storytelling i interaktiva rapporter. Målet med VINNOVAs finansiering är att små och medelstora företag ska öka sin konkurrenskraft genom att satsa på forskning och utveckling och därmed bidra till tillväxt i Sverige.

För ökad säkerhet kommer det att forskas på en krocksäker belysningsstolpe, ett miljövänligt brandskum samt en brandrobot som stödjer insatsledningen för att rädda liv och skydda personal.

Inom området hälsa satsar VINNOVA bland annat på lukt- och bakteriefria löständer, håravfall samt på bakterier som stimulerar god underlivshälsa för kvinnor i alla åldrar.

VINNOVA investerar även i forskning kring smarta plagg – konceptet som tidigare fick juryns stöd i tv-programmet Draknästet. Plaggen hjälper kroppen till ökad rörlighet.

Det är några av de 51 projekt som finansieras med nära 56 miljoner kronor i VINNOVA-programmet Forska&Väx.

VINNOVA finansierar genom Forska&Väx forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Satsningen är på sammanlagt 120 miljoner kronor per år. Företag kan söka två typer av finansiering: genomförande av förstudie inför eller FoU-projekt.

Följande företag finansieras:

 • AB Realisator Management Consulting, Södermanlands län, 500 000 kr, Brandrobot som ökar möjligheterna att säkra liv
 • Algoryx Simulation AB, Västerbottens län, 1 307 700 kr, Avancerad fysiksimulering för vardagsingenjörer
 • Aviolinx Software AB, Stockholms län, 2 415 000 kr, Att utveckla ett optimerings system som stödjer nutidens flygbolags processer gällande planering av flygplan och besättning
 • BactInact, Uppsala län, 500 000 kr, Lukt- och bakteriefria tandproteser med hjälp av fotokatalys
 • BioLamina AB, Stockholms län, 490 000 kr, Användning av lamininer för behandling av håravfall
 • CathPrint AB, Stockholms län, 500 000 kr, Utveckling av endoskop för engångsbruk
 • Cleanergy AB, Västra Götalands län, 1 668 350 kr, Förståelse och beräkningsmetoder för världsledande Stirlingmotorer för grön energiproduktion
 • Cobolt Aktiebolag, Stockholms län, 1 400 000 kr, Kompakta pulsade lasrar för avancerad bioanalys och miljömätningar
 • Comaround Scandinavia Aktiebolag, Stockholms län, 550 000 kr, Utveckling av teknisk plattform och webbstandard för betalda frågor och svar
 • Creo Dynamics AB, Västra Götalands län, 500 000 kr, Adaptiv strömningskontroll leder till förbättrad aerodynamik och reducerad bränsleförbrukning för lastbilar
 • CybAero AB, Östergötlands län, 1 300 000 kr, Ett system för effektiv krishantering och räddningsinsatser
 • Dafo Fomtec Aktiebolag, Stockholms län, 500 000 kr, Effektiva brandskum med bättre miljöprofil
 • Devenz AB, Skåne län, 500000 kr, En ny, mild och ”grön” tensid framställd med hållbar teknik för läkemedel och kosmetika
 • Digifort Sverige AB, Skåne län, 500 000 kr, En digital övervakningstjänst som hjälper er att få insyn över hur era webbsajter brukas och missbrukas!
 • Ellen Aktiebolag, Stockholms län, 1 500 000 kr, Probiotisk innovation för ökad vaginal hälsa - för kvinnor oberoende av ålder och menstruation
 • Entrans AB, Stockholms län, 460 000 kr, Innovativ värmepumps- och ORC-teknologi som omvandlar låggradig termisk energi till höggradig energi i form av el, värme och/eller kyla.
 • Flexeurope AB, Västernorrlands län, 800 000 kr, Processtöd för behörighetshantering för maximal informationssäkerhet och ökad lönsamhet
 • Fotonic i Norden AB, Västerbottens län, 477 000 kr, Kan 3D-teknik ge nya möjligheter inom säkerhetstillämpningar
 • FSM Future Sports Media AB, Stockholms län, 640 000 kr, Sensorstyrt videorapporterinsgsystem
 • Gotmic AB, Västra Götalands län, 1 230 300 kr, Kostnadseffektiva högintegrerade MMIC-kretsar för 71 - 86 GHz - bandet
 • Gradientech AB, Uppsala län, 500 000 kr, High-throughput fluidiksystem för studier av cellers respons på kemiska gradienter
 • HiNation AB, Stockholms län, 500 000 kr, HiLight - Bättre ljus och laddning med solenergi för krisberedskap, räddninginsatser och hjälporganisationer
 • Horndals Komponent AB, Dalarnas län, 500 000 kr, Mikrovågsteknik för torkning av fingerskarvat trä i produktionsprocessen. Slutmål med projektet är att öka förädlingsgraden i den produktionsprocess där fingerskarvteknik utnyttjas för att ta fram råvara för olika typer av träprodukter
 • Independia Consulting Aktiebolag, Västra Götalands län, 500 000 kr, Bättre inomhusmiljö med nytt tekniksystem för radonsanering
 • Inerventions AB, Stockholms län, 470 000 kr, Elektrodress – smarta plagg för ökad förmåga hos personer med funktionshinder
 • Infobric AB, Jönköpings län, 1 660 000 kr, Realtidsstyrning av maskiner för effektivare och säkrare byggarbetsplatser
 • Inkit AB, Västra Götalands län, 500 000 kr, Ny typ av bläckstråleskrivare för märkning inom industrin
 • Jeeves Information Systems AB, Stockholms län, 1 000 000 kr, Med Jeeves unika tekniska och kommersiella plattform för effektiv delning av innovation, kommer Jeeves community kunna skapa konkurrensfördelar
 • Kemibolaget i Bromma Aktiebolag, Stockholms län, 1 950 000 kr, Utveckling av unikt fosfat-fritt maskindiskmedel
 • Ketulygruppen AB, Östergötlands län, 500 000 kr, Adaptiva, kommunicerande sensorer i nätverk för dold detektion av rörelse för autonom inspektion, övervakning och säkerhetstillämpningar
 • Kvarnstrands Verktyg AB, Jönköpings län, 2 850 000 kr, Övervakning av träbearbetningsverktyg för ökad kvalitet, lägre produktionskostnad och minskad miljöpåverkan
 • Lyyn AB, Skåne län, 544 000 kr, LYYN förbättrar sikten för högupplöst video – i realtid
 • Mancx & More AB, Stockholms län, 750 000 kr, Plattform med partneraccess för handel med information på individnivå
 • Moberg Derma AB, Stockholm Län, 4 000 000 kr, Behandling av aktinisk keratos med väsentliga kliniska fördelar
 • Mobergs Mekaniska Aktiebolag, Skåne Län, 350 000 kr, TUBE för att effektivisera och automatisera storskaliga musselodlingar.
 • NCOMVA AB, Skåne län, 446 400 kr, Gör anonym data till delad kunskap med världsledande statistikvisualisering för både proffs och amatör
 • NCS Colour Aktiebolag, Stockholms län, 500 000 kr, En portal genom vilken företag digitalt kan säkerställa att leverantörer producerar rätt färg på fysiska produkter
 • Northcone AB, Dalarnas län, 2 800 000 kr, 3D-rullformad krocksäker belysningsstolpe av höghållfast stål
 • Optihyg AB, Jönköpings län, 450 000 kr, Hygien on line. Styrning av UV-belysning, jonisering och desinfektionsvatten, för optimal hygien vid produktion av livsmedel
 • Perimed Aktiebolag, Stockholms län, 2 445 000 kr, Mikrocirkulatoriskt blodflöde och syresättning i absoluta enheter mätta med integrerade optiska tekniker
 • Polymer Factory Sweden AB, Stockholms län, 485 000 kr, Högmolekylära standarder för kalibrering av masspektroskopiinstrument
 • Proximion Fiber Systems AB, Stockholms län, 500 000 kr, Framtagning av fibergitter för framtidens nätverk
 • SDE, Super Duper Electronics Aktiebolag, Östergötlands län, 500 000 kr, Utveckling av autopilot till undervattensfarkoster mha sensorfusion
 • Sirona AB, Stockholms län, 1 363 000 kr, Modelleringsverktyg för prognostisering vid strategiska beslut inom hälso- och sjukvård
 • Sondero Technologies AB, Hallands län, 1 725 000 kr, Trådlös vridmomentsensor baserad på vibrerande sträng-teknologi
 • Spago Imaging AB, Lund Skåne län, 3 600 000 kr, Väsentligt förbättrad cancerdiagnostik med SPAGO E-MRI - nytt unikt tumörselektivt MR-kontrastmedel med stor marknadspotential
 • Swedish Electroforming Technology AB, Stockholms län, 500 000 kr, Våtkemiska tillverkningsmetoder för solenergimaterial
 • Swedish Oat Fiber Aktiebolag, Västra Götalands län, 500 000 kr, Naturligt fett från svensk havre ger nya användningsområden
 • Syntronic AB, Gävleborgs län, 2 500 000 kr, Detektor för signalidentifiering inom kognitiv radio
 • UppdragsHuset Sverige Aktiebolag, Stockholms län, 2 801 160 kr, Automatisk sållning i patentinformation
 • UV Tech AB, Södermanlands län, 460 000 kr, Situationsanpassad luktreduktion med UV-teknik

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy