Skip to main content

Matbank ska dela ut matsvinn till sociala verksamheter

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2016 10:19 CEST

En matbank som ska dela ut matsvinn till sociala verksamheter, en digital plattform som ger dig möjlighet att donera till lokala gräsrotsorganisationer samtidigt som du shoppar på nätet och en metod där äldre elever hjälper yngre till bättre studieresultat. Det är några av de projekt som får finansiering genom Vinnovas satsning på social innovation.


Genom satsningen på social innovation finansierar Vinnova projekt som vill skapa sysselsättning, tillgängliggöra kunskap, främja sociala gemenskaper och öka människors livskvalitet genom inkludering.

- Initiativen vi nu stödjer har potential att utveckla innovationer som ger samhällsnytta, sprids och kommer till användning. Men det handlar också om nya affärsmodeller och nya sätt att finansiera social verksamhet, säger Anna Edwall, som är ansvarig för utlysningen på Vinnova.

Följande projekt får finansiering med mellan 300 000 och 500 000 kronor vardera för att utveckla och testa sociala innovationer:

Our Normal, föreningen Familjevänner
En digital kontaktförmedling som bidrar till ökat antal sociala kontakter mellan familjer med barn med funktionsvariationer. Ett match.com för familjer till barn med funktionsvariation!

Diabetesberättelser – Pilot, Svenska diabetesförbundet tillsammans med ToldBy AB
En digital, mobil stödtjänst som genom storytelling hjälper unga med diabetes att hantera de krisreaktioner som en diagnos innebär.

Medicinsk tolk, Arildtuvan AB
En tolkförmedling vill förbättra integrationen av vårdutbildade personer i asylprocessen och samtidigt höja kvaliteten på tolkningen i den svenska vården.

Smart omsorg i Helsingborg, AB Helsingborgshem med Helsingborgs kommun
Ett samarbete mellan allmännyttan och den kommunala omsorgen för användning av nya digitala omsorgstjänster i hemmet för att hantera det ökade vårdbehovet hos en åldrande befolkning.

Språkcommunity för flyktingar och svenskar, Lingio AB, SUP46
En språk-app och ett språkcommunity som möjliggör för personer med inhemsk språkkunskap att bli språkcoacher och hjälpa flyktingar i Europa att lära sig språket i sitt nya land. Initiativet drivs av Lingio AB.

Uppskalning av Elevledarna, Didici Sverige, ProLab
En metod där äldre elever hjälper yngre till bättre studieresultat och samtidigt motverkar avhopp från skolan. Vinnova finansierar en uppskalning av projektet, som bland annat innefattar spridning till fler skolor.

Stockholms Matbank, Stockholms Stadsmission, Matcentralen
En central plattform och logistik för att distribuera matsvinn till ett stort nätverk av sociala verksamheter, och samtidigt skapa arbetstillfällen för personer som har stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.

Plattform och digital mötesplats för gräsrotsprojekt, e-handel och online konsumenter, Hisekai
En digital plattform och mötesplats som för samman gräsrotsorganisationer med webbutiker för att på så vis ge online-konsumenter möjlighet att följa, och donera till, lokala gräsrotsorganisationer samtidigt som de shoppar på nätet.

Aidhedge - för ett effektivt bistånd utan onödiga valutarisker, Azote AB
Ett verktyg i form av en gratistjänst som hjälper välgörenhetsorganisationer att skydda sig från stora valutaförluster vid internationella pengatransaktioner. Initiativet drivs av Azote AB.


För mer information
Anna Edwall, 08-473 31 66, anna.edwall@vinnova.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.