Skip to main content

När bilden är tydligare än verkligheten

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 13:40 CET

Tredimensionella bilder där vi bokstavligen färdas in i människans organ, vävnader och celler. Bilder som visar komplexa samband och mönster ur enorma datamängder inom t ex industrin, flyget och meteorologin. Visualisering och perceptualisering av dofter, känslor och kroppsliga förnimmelser.

Det är delar av den satsning på 85 miljoner kronor under fem år som Invest in Sweden Agency, KK-stiftelsen, Stiftelsen för Strategisk Forskning, VINNOVA och Vårdalstiftelsen gör tillsammans i programmet Visualisering. Till detta kommer en finansiering på minst ett 20-tal miljoner från näringslivet i de enskilda projekten.

Det produceras idag stora och komplexa datamängder i sam¬band med forsk¬ning, vid simuleringar, inom hälso- och sjukvården, vid produktutveckling, pro¬duktion och logistik samt vid uppbyggnaden av informationsdatabaser.

- Behovet av att analysera och presentera data och komplexa samband ökar. Därför krävs också ett nytt tänkande och samverkan mellan olika discipliner kring utvecklingen av applikationer som utnyttjar avancerad visualisering och perceptualisering, säger Håkan Eriksson, programansvarig för Visualisering.

Programmet Visualisering består av tre delar:
*Demonstratorprojekt för forskning och utveckling av visualiseringsbaserade applikationer inom företag, hälso- och sjukvård, medie- och upplevelseindustri, utbildningsenheter, myndigheter och annan offentlig verksamhet. Arbetet ska leda till kommersiellt gångbara applikationer och produkter.
*Mötesplatser - arenor och nationella noder för idéutbyte, kunskapsöverföring och kompetensutveckling som ska leva vidare efter det att finansieringen upphört.
*Visionskonferenser med internationellt framstående forskare, utvecklare och företagare för att stimulera kunskapsutbyte och kompetensutveckling.

Programmet Visualisering ska omfatta ett 30-tal demonstratorprojekt, varav 12-15 ska vara större gränsöverskridande samproduktionsprojekt i storleksordningen 4-7 miljoner kronor med akademiska forskare, näringslivet och forskare eller utvecklare från offentlig sektor. 10-15 ska vara innovativa mindre projekt i storleksordningen 200 000-300 000 kronor med högt nyhetsvärde och där resultaten publiceras fritt.

Visualiseringsprogrammet bygger på erfarenheterna från programmen Swedish Brain Power respektive Kronisk inflammation som finansiärerna startade 2005 och 2006 kring en internationellt unik samverkan mellan universitet, högskola, näringsliv och sjuk- och hälsovård.

Bildtext: Stora datamängder kan presenteras med hjälp av visualiseringteknik. Det är bland annat möjligt att titta in i kroppen utan att öppna den och presentera en mängd data i en bild. (Fotograf: Anders Persson, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering)

För ytterligare information kontakta
Håkan Eriksson, programansvarig på KK-stiftelsen, 08-56 64 81 51 el 0733-47 81 51
Olof Lindgren, vetenskaplig handläggare, SSF, 08-505 816 69 el 0733-58 16 69
Ulf Blomqvist, enhetschef, VINNOVA, 08-473 31 19
Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera