Skip to main content

Nya lösningar för hållbara attraktiva städer

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 13:31 CEST

Malmö, Lund, Göteborg och Borås får stöd från VINNOVA för att utveckla innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer.  Plattformarna ger möjlighet att utveckla och testa nya lösningar som bidrar till hållbar tillväxt inom stadsplanering och samhällsbyggnad.

Innovationsplattformen i Malmö fokuserar på upprustning av miljonprogramsområdet Malmö Sydost. Lund Innovation vill utveckla området Brunnshög med nybyggnation kring forskningsanläggningarna ESS och Max IV. Göteborgs innovationsplattform inriktas på att dra lärdomar från pilotprojekt som pågår i olika delar av staden. Borås fokuserar sitt arbete på utveckling av stadsdelen Norrby, med blandad befintlig bebyggelse som kompletteras med nybyggnation.

Sammanlagt delar projekten på 36 miljoner kronor från VINNOVA. I samtliga innovationsplattformar samverkar kommun, näringsliv och forskningsorganisationer för att utveckla och testa innovativa lösningar.

Regeringens miljöteknikstrategi har möjliggjort VINNOVAs specialriktade satsning på hållbara attraktiva städer inom programmet Utmaningsdriven innovation.


För mer information:
Rebecka Engström, handläggare, avdelning Transport och miljö, 08-473 31 69
Daniel Holmberg, pressekreterare, 08 - 473 30 53

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy