Skip to main content

Nya mätmetoder ska ge bättre klimatforskning

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 10:16 CET

Det ska bli enklare att följa och mäta klimatförändringar. VINNOVA satsar nästan 25 miljoner kronor på 5 projekt som utvecklar mätteknik och sensorer som effektivt kan mäta klimatförändringarna.VINNOVAs satsning ska förbättra möjligheterna att mer effektivt kunna följa klimatförändringar och att på så sätt bidra till att minska växthusgaserna. Fem projekt kring mätteknik och sensorer ska ta fram mätdata som efterfrågas inom klimatforskningen.Satsningen är en del av ett större initiativ där VINNOVA, Formas, Vetenskapsrådet och Rymdstyrelsen tillsammans satsar drygt 140 miljoner kronor under tre år på klimatforskning. VINNOVA satsar 25 miljoner kronor, Formas 70 miljoner, Vetenskapsrådet 40 miljoner och Rymdstyrelsen 6 miljoner. Finansiering ska till exempel gå till både långsiktig forskning om klimatprocesser och FoU som utvecklar lösningar för att minska växthusgaserna.VINNOVA finansierar följande fem projekt:Instrument för mätning av jordens albedo, Lunds universitet, finansieras med nästan 5,7 miljoner kronor. Jordens reflexionsförmåga studeras genom att jämföra med månens ljusstrålning, vilket i sin tur underlättar framtida klimatmodeller. Projektet medfinansieras av Danmarks Meterologiske Institut med nästan 700 000 kronor. Kontakt: Torben Andersen, Lunds universitet, Institutionen för astronomi, telefon 046-222 46 14.Långtidsmätningar av vattenånga med GPS för förbättring av klimatmodeller, Chalmers, finansieras med drygt 4 miljoner kronor. Vattenånga är en viktig växthusgas men exakta mätningar är både svåra och dyra. Att använda GPS kan vara en lösning på problemet. Projektet är ett samarbete med Lantmäteriet, SMHI och SP Sveriges Provnings- och forskningsinstitut. Kontakt: Gunnar Elgered, Chalmers, Onsala rymdobservatorium, telefon 031-772 55 65.AMAGAL - Algortimer och modeller för autonoma markbundna aerosol lidarsystem, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, finansieras med drygt 2,6 miljoner kronor. Radarliknande system ska ge högkvalitativ information om till exempel moln och dimma för att bättre kunna förstå och förutspå klimatförändringar. Kontakt: Ove Gustafsson, FOI, telefon 013-37 82 68.Sensornätverk för övervakning av marin miljö i ett klimatförändringsperspektiv, SICS, finansieras med 7 miljoner kronor. Sensornätverk bestående av mätbojar ska ge både högkvalitativ och förhållandevis billig information om förändringar i marina miljöer. På så sätt kan klimatförändringens påverkan följas. Projektet är ett samarbete med SMHI, Umeå Marine Sciences Centre och Uppsala universitet. Kontakt: Thiemo Voight, SICS, telefon 08-633 15 98.Global miljömätteknik, Chalmers, finansieras med drygt 3,1 miljoner kronor. Ett nytt radiometerinstrument ska utvecklas. Mätningarna ska göra det lättare att förstå interaktionen mellan atmosfär och klimat och därmed minska osäkerheten i förutsägelser klimatutvecklingen. Projektet är ett samarbete med European Space Agency, Omnisys Instruments och Rymdbolaget. Rymdstyrelsen finansierar projektet med ytterligare drygt 3,1 miljoner kronor. Kontakt: Donal Murtagh, Chalmers, Institutionen för radio- och rymdteknik, telefon 031-772 56 51.- Klimatförändringarna måste kunna följas på ett effektivt sätt. Framtida beslut om åtgärder måste baseras på bra och överskådliga fakta kring till exempel utsläppen av växthusgaser. Satsningarna som vi nu finansierar kan dels ge bättre faktaunderlag och dels ge Sverige internationellt konkurrenskraft inom forskningsområdet, säger Christine Wallgren, VINNOVA.

För ytterligare information: Christine Wallgren, VINNOVA, telefon 08-473 30 09.-----------
Henrik Brånstad
pressekreterare VINNOVA
101 58 Stockholm
tel 08-473 30 30
mobil 070-512 55 61
e-post henrik.branstad@VINNOVA.se
www.VINNOVA.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy