Skip to main content

Nystartade företag får 300 000 kronor var

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 14:15 CET

Tjänster med malmhundar, dryckesautomat och solfångare för uppvärmning av vatten. Det är några av satsningarna i tio nystartade, FoU-baserade företag som finansieras med 300 000 kronor vardera i satsningen VINN NU. Företagen är från Göteborg, Linköping och Stockholm.

VINN NU riktas till nystartade företag som baserar sin verksamhet på forsknings- och utvecklingsresultat. Företagen finansieras med 300 000 kronor var. Bakom satsningen står VINNOVA och Energimyndigheten. Dessutom satsar VINNOVA tillsammans med Tillväxtverket på nya företag startade av unga personer (18-30 år).

Höstens VINN NU-företag

AppBooster AB, Göteborg, Molnbaserad distribution av företagsappar, Lennart Strandberg, 0708-447 658, lennart.strandberg at app-booster.com

Berries by Astrid AB, Malmö/Stockholm, Dryckesautomat för de som har bråttom på gym, servicehandel och köpcentra.  Astrid Bengtsson, 0702-788 392, astrid at berriesbyastrid.com

Heliocaminus  AB, Solna, Solfångare för uppvärmning av vatten,  ny design, enkel att installera, hög effekt,  Erik Hindrikes, 0706-846 790, erik.hindrikes at heliocaminus.se

Optistring Technologies AB, Stockholm, omriktare för solcellspaneler med ökad utnyttjandegrad, hög verkningsgrad och låg installationskostnad, Anders Lindgren, 0704-612 004, anders at optistring. se

Ore Dog AB, Skärholmen, Prospekteringstjänster med hund  -  100 gånger mer effektiv än dagens som sker till fots, Peter Bergman, 0702-467 782, petervanbergman at yahoo.com

ReTreck AB, Linköping, Torkning av biomassa – tillvarata resurser inom jordbrukssektorn som idag är en belastning, Mats Lilja, 0766-165 280, ambuhm at gmail.com

Severalnines  AB, Stockholm, Databastjänst i molnet - automatiserings- och övervakningsplattform , Vinay Joosery, 0702-671 862, vinay at severalnines.com

Specialsatsning på unga:

Appsorbance AB, Stockholm, Mobilbaserat verktyg för konsumentundersökningar av dagligvaror, Michael Karlström, 0709-265 218, michael at appsorbance.com

Mon Life Science AB, Göteborg, Beslutsstödsverktyg och beslutsunderlag för företagsledning och investerare inom life science – mjukvaruverktyg som gör informationen överskådlig, Björn Carlsson, 0739-895 528, bjorn.carlsson at monocle.com

Skovik AB, Stockholm, Webbaserat program för reseräkningar med enkel hantering av utlägg och moms, Fredrik Abrahamssom, 0709-230 958, fredrik at skovik.se


VINN NU ska underlätta för nystartade FoU-baserade företag att förbereda och tydliggöra tidiga, kommersiellt intressanta utvecklingsprojekt. På så sätt kan de utvecklas, finna en efterföljande finansiering och på sikt bli framgångsrika svenska företag. En finansieringsomgång hålls på våren och en på hösten.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy