Skip to main content

Nystartade företag får 300 000 kronor vardera

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 10:58 CET

Effektivare diagnostik av livmoderhalscancer, analysverktyg för gruvbolag, smärtlindring för födande kvinnor och släppbart lim. Det är några av satsningarna i åtta nystartade, FoU-baserade företag som finansieras med 300 000 kronor vardera i VINNOVAs och Energimyndighetens VINN NU-program. Företagen är från Karlstad, Malmö, Sundsvall, Stockholm och Uppsala.

VINN NU riktas till nystartade företag som baserar sin verksamhet på forsknings- och utvecklingsresultat. Varje år finansieras upp till 20 företag med 300 000 kronor vardera. En finansieringsomgång hålls på våren och en på hösten. Bakom satsningen står VINNOVA och Energimyndigheten. Av vårens åtta finansierade företag finns tre i Stockholm, två i Malmö samt ett vardera i Karlstad, Sundsvall och Uppsala.


Höstens VINN NU-företag:

QuakeLook Stockholm AB (Stockholm) – analysverktyg för att till exempel gruvbolag ska kunna undvika olyckor och utveckla brytningen. Kontaktperson: Ragnar Slunga, tel 0703-77 35 07, e-post ragnar.slunga@telia.com

Gynius AB (Stockholm) – hjälpmedel för effektivare diagnostik av livmoderhalscancer. Kontaktperson: Elisabeth Wikström Shemer, tel 0704-67 90 45, e-post elisabeth@gynocular.com

Calejo Business Intelligence AB (Sundsvall) – prognosmodeller för framtids- och investeringsbeslut inom processindustrin. Kontaktperson: Carl Johard, tel 0708-83 88 10, e-post carl.johard@calejo.se

Katapult AB (Stockholm) – webbaserad rekryteringstjänst som självständigt utvärderar och sammanför kandidat med rätt arbetsmöjlighet. Kontaktperson: Michael Arnör, tel 0707-67 04 40, e-post michael.arnor@katapult.com

Cerotto AB (Malmö) – hjälpmedel för smärtlindring och ökad egenkontroll för födande kvinnor. Kontaktperson: Bo Lorentzon, tel 0702-53 47 22, e-post bo.lorentzon@cerotto.se

Exonera AB (Karlstad) – ny typ av släppbart lim. Kontaktperson: Carl-Ola Danielsson, tel 0703-67 32 01, e-post carl-ola@exonera.com

Evol Technology AB (Malmö) – laddningsinfrastruktur för nästa generations el- och hybridfordon. Kontaktperson: Andreas Evander, tel 0707-51 77 51, e-post andreas.evander@evolt.se

Gradientech AB (Uppsala) – verktyg inom stamcells- och cancerforskning för att kunna studera hur gradienter påverkar cellbeteende och organutveckling. Kontaktperson: Sara Thorslund, tel 0736-29 35 80, e-post sara.thorslund@gradientech.se


VINN NU ska underlätta för nystartade FoU-baserade företag att förbereda och tydliggöra tidiga, kommersiellt intressanta utvecklingsprojekt. På så sätt kan de utvecklas, finna en efterföljande finansiering och på sikt bli framgångsrika svenska företag.

Läs mer om VINN NU: www.VINNOVA.se/vinn_nu


För ytterligare information:
Ann-Louise Persson, VINNOVA, tel 08-473 30 38, e-post Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se, eller Boris Gyllhamn, Energimyndigheten, tel 016-544 21 57, e-post boris.gyllhamn@energimyndigheten.se