Skip to main content

Över 40 miljoner kronor satsas på nya offentliga e-tjänster för företag

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 11:25 CEST

VINNOVA satsar 21 miljoner kronor på 6 stycken projekt i Stockholm, Lycksele, Linköping och Karlskrona kring utveckling av offentliga e-tjänster för företag. Med medfinansieringen satsas därmed över 40 miljoner kronor i projekten.Forsknings- och utvecklingsprojekten finansieras inom VINNOVA-programmet ”E-tjänster i offentlig verksamhet” och utlysningen ”Gränsöverskridande offentliga e-tjänster för företag”. De beviljade projekten är:E-samhället och företagen, ESAM, ska utveckla sju e-tjänster i en portalfunktion för att betjäna företagen i kommunerna Orust och Upplands-Väsby. Verket för förvaltningsutveckling, Verva.
3 miljoner kronor. (Johannes Helfrich, tel 070-6650550, e-post johannes@pedtek.se)E-tjänst Säkra Gruvor ska skapa en flerspråkig e-tjänst som förser aktörerna inom gruvnäringen, både i Sverige och internationellt, med relevant information kring säkerhetsarbetet i ett gruvprojekt, bland annat genom miljörapporter. Lycksele Lärcentrum, Lycksele kommun. 2,5 miljoner kronor. (Anna Norberg, tel 0950-162 72, e-post anna.norberg@adm.umu.se)Starta Företag är en myndighetsgemensam e-tjänst för att vägen från idé till eget företag ska bli tydligare och enklare. Nutek. 4 miljoner kronor. (Kalevi Pitkänen, tel 08-681 91 00, e-post kalevi.pitkanen@nutek.se)Processdrivna e-tjänster för näringslivsutveckling i kommuner ska utveckla e-tjänster som verktyg för interaktion mellan kommun och företag i en mängd ärenden såsom markärenden, byggärenden, serveringsärenden och miljöärenden. Linköpings kommun. 3 miljoner kronor. (Per Widman, tel 013-206531, e-post per.widman@linkoping.se)Planeringsportalen ska bli en webbtjänst till stöd för fysisk planerig, infrastrukturplanering samt lokalisering och tillståndsprövning av byggnader och anläggningar. Boverket. 5 miljoner kronor.
(Pål Karlsson, tel 0455-353 104, e-post pal.karlsson@boverket.se)Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikation ska ta fram en portal för offentlig upphandling av telekommunikationstjänster. Detta blir ett verktyg för upphandlande myndigheter samtidigt som företagen, främst mindre och medelstora, får ökade möjligheter konkurrera på den offentliga marknaden. IT-Företagen. 3,5 miljoner kronor. (Helena Lindskog, tel 070-37 32 401, e-post helli@eki.liu.se)VINNOVAs satsning på 21 miljoner kronor 2006-2008 kompletteras med minst ytterligare 21 miljoner kronor i medfinansiering, vilket ger en sammanlagd satsning på över 40 miljoner kronor. VINNOVAs krav är att i varje projekt ska samarbete ske mellan två offentliga förvaltningar, deltagare från forskningsinstitution och företag som IT/tjänsteutvecklare. Dessutom bör företag medverka för att ge ett användarperspektiv på e-tjänsten.Offentliga e-tjänster är de elektroniska tjänster, tillgängliga till exempel via Internet, TV eller mobil, som den offentliga förvaltningen erbjuder medborgare, företag, intresseorganisationer och andra myndigheter. E-tjänsterna kan till exempel innebära snabbare hantering av ärenden, förenklad organisation och nätverksförvaltning vilken förenklar myndighetskontakterna för enskilda och företagare.

För ytterligare information: Gunilla Lundén, VINNOVA, telefon 08-473 31 38, e-post gunilla.lunden@VINNOVA.se

Läs mer om programmet: http://www.vinnova.se/Main.aspx?ID=c0f6e4c5-9d2c-40c2-98ba-102c88d07a7f
Henrik Brånstad
pressekreterare VINNOVA
101 58 Stockholm
tel 08-473 30 30
mobil 070-512 55 61
e-post henrik.branstad@VINNOVA.se
www.VINNOVA.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera