Skip to main content

Pressinbjudan från VINNOVA: Amerikanska experter diskuterar riskkapital, forskning och småföretagssatsningar

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 14:45 CEST

Torsdagen den 27 april samlas flera amerikanska och svenska experter i Stockholm för att diskutera aktuella frågor kring forskning, innovationer, riskkapital och småföretagssatsningar. Samtliga experter finns tillgängliga för enskilda intervjuer den 26-27 april. Intresse anmäls till Henrik Brånstad, pressekreterare VINNOVA, telefon 08-473 30 30, e-post henrik.branstad@VINNOVA.se


För mer information om konferensen: http://www.vinnova.se/Main.aspx?ID=42E6A9EF-8D3A-445A-A1AA-BF640565F22F


Korta personbeskrivningar:

Charles W. Wessner - Förändringar och politiska trender i en globaliserad värld

Chef för Technology, Innovation and Entrepreneurship, U.S. National Academies

Wessner är expert i frågor som rör innovationspolitik, såddfinansiering och entreprenörskap. Han är innovationspolitisk rådgivare åt flera regeringar och har goda kunskaper om de politiska strömningarna i forsknings- och innovationsfrågor i USA samt de svenska förutsättningarna och satsningarna på området.


Thomas R. Howell - Utmaningar och verkligheter i utvecklingen av världsmarknaden

Jurist och delägare, Dewey Ballantine, Washington

Howell är expert på internationell handelsrätt och har i många år skrivit om industriell handel och teknologi rörande utomamerikanska länder. Han är expert på WTO och globala handelspolitiska problem och utmaningar. Howell är också expert på Kinas, och andra asiatiska länders, handelspolitik.

Michael Borrus - Verklighet och utmaningar i finansiering av innovationer

Co-Director, Berkeley Roundtable on the International Economy samt Adj professor på College of Engineering, University of California

Borrus är verksam i den amerikanska riskkapitalindustrin. Han undervisar i ”Ledarskap och teknologi” och har skrivit ett antal böcker och artiklar om konkurrens inom högteknologi och högteknologisk påverkan på samhället. Han har uppdrag som konsult åt företag och regeringar i USA, Asien och Europa. Borrus har lång erfarenhet av riskkapital och menar bland annat att behovet av offentliga insatser i tidiga skeden är mycket viktigt.

Nick Vonortas - Mål, erfarenheter och lärdomar av EUs ramprogram

Chef för Center for International Science and Technology Policy, George Washington University.

Vonortas undervisar och forskar bland annat i industriell organisation samt ekonomi i teknisk utveckling. Han har arbetat med socio-ekonomiska utvärderingar av FoU-program, däribland EUs ramprogram. Han har bland annat framfört kritik mot att ramprogrammen satsat för lite på spjutspetsforskning.

David B. Audretsch - Entreprenörskap och industriell dynamik i den globaliserade världen

Chef för Institute for Development Strategies, Indiana University.

Audretsch är en ledande entreprenörskapsforskare som har studerat sambanden mellan entreprenörskap, politik, innovationer, ekonomisk utveckling och global konkurrens. Han är också rådgivare till ett antal internationella forskningsinstitut och institutioner, däribland Världsbanken och EU-parlamentet.

Marc G. Stanley - Hur knyter man samman små och stora företag med universitet?

Chef för National Institute of Standards and Technology, NIST, en institution inom det amerikanska handelsdepartementet.

Stanley har under många år, från olika positioner, varit rådgivare åt den politiska administrationen i Washington. Stanley ansvarar bland annat om det framgångsrika ATP-programmet (Advanced Technology Program), en statlig satsning på FoU och radikal förnyelse i företag.

Moshe Y. Vardi – Globalisering och offshoring av mjukvara

Chef för Computer and Information Technology Institute, Rice University, Houston.

Vardi kom nyligen med rapporten “Globalization and Offshoring of Software”, som bland annat menar att de amerikanska farhågorna kring offshoring har varit betydligt överdrivna samt att andelen jobb som försvunnit på grund av offshoring har kompenserats av andra typer av jobb. Rapporten har också tittat på hur protektionismen påverkat amerikansk tillväxt och konkurrenskraft.

Dessutom medverkar en rad svenska forskare och experter, bland annat Åsa Lindholm Dahlstrand, professor i entreprenörskap Högskolan i Halmstad; Charles Edquist, chef för innovationsavdelningen Lunds universitet, Erik Arnold, Technopolis, Göran Marklund, chef för strategiutvecklingsavdelningen VINNOVA/forsknings- och teknikattaché i Washington DC, samt Per Eriksson, generaldirektör VINNOVA.

Henrik Brånstad
pressekreterare VINNOVA
101 58 Stockholm
tel 08-473 30 30
mobil 070-512 55 61
e-post henrik.branstad@VINNOVA.se
www.VINNOVA.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera