Skip to main content

Risk att fler Life Science-företag lämnar Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2014 08:47 CET

Under de senaste fem åren har Life Science-industrin minskat med drygt 4 000 anställda i Sverige. Om vi inte förbättrar klimatet för forskning och innovation inom Life Science finns det en risk att fler stora företag inom industrin lämnar Sverige och att framtida investeringar hamnar i andra länder. Den slutsatsen drar VINNOVA i en ny rapport.

I rapporten ”Global trends with local effects – The Swedish Life Science Industry 1998-2012” som VINNOVA i dag presenterar, framgår att industrin under den senaste femårsperioden minskat med 4 000 anställda varav drygt 2 200 sedan 2009.

Det är en konsekvens av att ett fåtal stora företag har tagit beslut om att lägga ner både forskningsverksamhet och produktionsenheter i Sverige, där Astra Zenecas stängningar av två forskningsenheter dominerar.  Det positiva är att andra delar av Life Science-industrin växer, men de lyckas för närvarande inte kompensera för nedskärningarna.

Rapporten är författad av Anna Sandström på VINNOVA och i den pekar hon på att det pågår en strukturomvandling inom Life Science- industrin internationellt. ”Big Pharma”-företagen minskar drastiskt sin interna forskning och utveckling och litar i ökad utsträckning till externa partnerskap, licensiering och uppköp. 

De stora bolagen har också en global närvaro och det finns flera attraktiva alternativ när det gäller var deras investeringar och forskning och utveckling ska lokaliseras.

- Det finns en reell risk att de finner mer attraktiva miljöer i andra länder, som också står för större marknadsandelar. Vi behöver förbättra förankringen av de framgångsrika företagen till svenska forsknings- och innovationsmiljöer. Vi borde satsa mer på att utveckla attraktiva miljöer där akademi, sjukvård och företag samverkar och det behövs starkare incitament för klinisk forskning, säger Anna Sandström.

- Det finns också flera områden med potential för svensk tillväxt som kan behöva smörjmedel för att nå framgång, till exempel kopplingen mellan IT och Life Science, säger hon.

Många länder sjösätter initiativ för att bli mer attraktiva för framtida investeringar inom Life Science. I till exempel Storbritannien har man infört kopplingar mellan företagsbeskattning och patent, startat program för små- och medelstora företag och gjort investeringar i strategiska forskningsområden.

- Vi har goda förutsättningar i Sverige, men den globala konkurrensen hårdnar och vi måste vässa oss om Life Science-industrin ska kunna utvecklas och växa här i framtiden, säger Anna Sandström.


För mer information:

Anna Sandström, 08-473 30 57, Anna.Sandstrom@VINNOVA.se 

 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.