Skip to main content

Skriv ut dina nya kläder med digital teknik

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 10:41 CET

Bild: Matton

En digital tjänst där du kan ladda upp dina mått, låta din avatar prova plagget, trycka på print och sedan hämta varan i en pop up-butik. Det kan bli verklighet i framtiden genom ett innovationsprojekt som Vinnova finansierar i en ny satsning på att omvandla analoga tjänster till digitala. 

Vinnova gör en ny satsning som ska stimulera omvandlingen från analogt till digitalt inom tre områden där Sverige har goda förutsättningar. Det handlar om digitala tjänster inom produktion och konsumtion av mat, bärbart mode och inom utbildning och lärande.

- Digitaliseringen möjliggör helt nya tjänster, stöper om affärsmodeller och skapar nya marknader. Sverige ligger i långt framme, men vi behöver fortsätta att satsa på digital omvandling för att vi ska vara konkurrenskraftiga i framtiden, säger Erik Sundström, ansvarig för satsningen på Vinnova.

17 projekt får nu finansiering med sammanlagt 29 miljoner kronor:

FoodTech – digitala tjänster inom produktion och konsumtion av mat

EnBlightMe! - ett automatiserat stödsystem för upptäckt av potatisbladmögel, Sveriges Lantbruksuniversitet, Inst för växtskyddsbiologi, 1,6 miljoner
En app som genom analys av bilder från drönare hjälper jordbrukaren att upptäcka tidiga angrepp av bladmögel på potatisgrödorna så att kemisk bekämpning kan sättas in vid rätt tillfälle och onödig besprutning undvikas
Kontaktperson: Erik Alexandersson

IoFood, Scanbox Thermoproducts AB, 1,2 miljoner
En transportlåda som genom IoT-teknik kontinuerligt kan ge information om till exempel geografisk position, rörelse och temperatur i syfte att effektivisera mattransporter och höja livsmedelssäkerheten – till exempel kan lådan varna när en viss temperatur överskrids
Kontaktperson: Klas Hallqvist

Belly Balance - digitala tjänster för personer med IBS, Belly Balance Sverige AB, 0,6 miljoner
Kostbehandling, utbildning och rådgivning för personer med IBS genom applikationen Belly Balance.
Kontaktperson: Jeanette Steijer


Fashiontech – digitala tjänster inom upplevelser, konsumtion och produktion av bärbart mode

Body to bits and back, Umeå universitet, Sliperiet, 1,6 miljoner
Kundanpassad modeproduktion genom mjukvara med vars hjälp man enkelt kan designa, tillskära och simulera olika material
Kontaktperson: Linnéa Therese Dimitriou

DIGIMODE Digitally enabled, demand driven local fashion value chains, Högskolan i Borås, Akademin för Textil Teknik och Ekonomi, 2,2 miljoner
3D-visualisering och provning av plagg i syfte att förbättra kundupplevelsen samt minska returer och överproduktion av kläder
Kontaktperson: Jonas Larsson

Streamateria, Guringo AB, 1,7 miljoner
En digital tjänst där du kan ladda upp dina mått, låt din avatar prova plagget du vill ha, tryck på print och hämta plagget i en pop-up-butik. När plagget blivit gammalt slänger du det i komposten och därigenom återförs plagget till systemet som råvara.
Kontaktperson: Erik Lindvall

3D Fashion Design Simulation, Stockholms universitet, DSV, 2,8 miljoner
Genom att använda sig av 3D-verktyg från bland annat spelindustrin skapas en digital tjänst som modedesigners kan använda sig av när de skapar ett plagg. 3D-modellering gör det möjligt att prova ett plagg på flera kroppsstorlekar, reducera behovet av fysiska provplagg och minska tiden att ta fram en produkt
Kontaktperson: Oskar Juhlin

RFID-teknologi för FashionTech för ökad spårbarhet och effektiviserad sortering vid end-of-life, Swerea IVF AB, Avdelning Material, 2,1 miljoner
Projektet ska undersöka möjligheten att märka kläder med så kallade RFID-minnen för att underlätta och effektivisera återvinningsprocessen. RFID står för Radio Frequency Identification och används idag till exempel i vanliga streckkoder
Kontaktperson Lisa Schwarz Bour

Kollaborativ designplattform, Coompanion, Göteborgsregionens ekonomiska förening, 1 miljon
En digital plattform där olika modeföretag samverkar och erbjuder uthyrning av eller prenumeration på modeprodukter och där designers har direktkontakt med konsumenter
Kontaktperson: Olle Alexandersson


Edtech – digitala lösningar inom utbildning och lärande

Automatiserad coaching + Framstegsräknare = Drastiskt högre effekt av utbildning, Knowly AB, 0,5 miljoner
En app som förstärker effekten av utbildningstillfällen genom att ge deltagaren möjlighet att bland annat skapa individuella mål efter utbildningen samt logga sina framsteg
Kontaktperson: Johan Svensson

Talkmath, Kungliga Tekniska Högskolan, 1,9 miljoner
En digital plattform där elever och lärare möts för att studera matematik i realtid. Plattformen kan användas fristående eller tillsammans med exempelvis öppna nätbaserade kurser.
Kontaktperson: Stefan Hrastinski

UTSATT - Virtual Reality som empatimaskin i jämställdhetsutbildningar, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP ServiceLabs, 1,8 miljoner,
En interaktiv virtual reality-utbildning i jämlikhet som ger både chefer och anställda möjlighet att träna sig i att förstå, identifiera och agera på ojämlika förhållanden.
Kontaktperson: Petter Falk

Opusplace, B Collaborative AB, 1,5 miljoner
En webbaserad lärplattform som ger möjlighet för kollegialt stöd och idéutbyte samt kontinuerligt elevstöd och prestationsbedömning
Kontaktperson: Ronald Bernette

Peppy Webb, Peppy Pals AB, 1,8 miljoner
En digital plattform för utbildning i emotionell intelligens och likabehandling, för att till exempel förebygga mobbing och utanförskap i skolan
Kontaktperson: Rosie Linder

360° i gjuteriindustrin - Tusen ögon för effektivt lärande och träning om arbetsmiljö, Swerea SWECAST AB, 1,7 miljoner
Distansworkshops för gemensamt vuxenlärande, baserat på 360-graders filmteknik. Projektet riktas mot gjuteriindustrins arbetsmiljöarbete
Kontaktperson: Malin Löfving

Digitalisering av svenska för invandrare (SFI), Invigos AB, 2,9 miljoner
Ett skriv- och lärverktyg influerat av den senaste språkteknologin och motivationsforskningen ska förkorta SFI-utbildningstiden med 25 procent.
Kontaktperson: Martin Tiberg

Dugga Smart A Brilliant Learning Intelligence Syste , Stockholm Institute of Communication Science – Stics AB, 2,4 miljoner
En mjukvara som genom att kombinera befintliga digitala verktyg syftar till att höja utbildningskvalitet och förbättra inlärningen för studenter
Kontaktperson: Patrik Nilsson


För mer information:
Erik Sundström, 08-473 30 57, erik.sundstrom@vinnova.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy