Skip to main content

Testbäddar i vård och omsorg får 20 miljoner

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 10:18 CEST

VINNOVA gör ytterligare en satsning på 20 miljoner kronor för att stödja utveckling och etablering av testbäddar inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Medlen ska bidra till att idéer från företag och vårdgivare omvandlas till nya innovationer.

VINNOVA har sedan tidigare finansierat fem testbäddar inom ramen för ett regeringsuppdrag. Nu utökas den satsningen med ytterligare 11 projekt som finansieras under ett år med 20 miljoner kronor.

- Sju av dessa projekt kommer att fokusera på att skapa innovationer för de äldre, vilket är ett nytt område för testbäddssatsningen. Det är också spännande att se att man i många projekt väljer att utgå från individuella behov när nya lösningar ska tas fram, säger Elisabet Nielsen, programledare.

Testbäddarna i vården ska arbeta med att utveckla, testa och införa nya produkter, tjänster, processer och organisatoriska lösningar i nära samarbete med företag.

Satsningen ska resultera i att höja innovationsförmågan inom vården och omsorgen, vilket har stor betydelse för att utveckla kvaliteten. Samtidigt kan näringslivets konkurrenskraft stärkas när företag får möjlighet att testa nya koncept, produkter och tjänster.

Regeringsuppdraget ”Uppdrag att genomföra en satsning med syfte att utveckla testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg” sker i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket.


För mer information:
Elisabet Nielsen, programledare, 08-473 31 07
Daniel Holmberg, pressekreterare, 08-473 30 53


VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy