Skip to main content

Vinnova finansierar karriärlyft för forskare

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 09:05 CET

Ytterligare 18 forskare får nu finansiering för internationella samarbeten genom Vinnovas program Mobility for Growth. Programmet ska bidra till ökad internationell erfarenhet för individer som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Mobility for Growth förstärker möjligheterna till forskarmeritering genom finansiering av internationell mobilitet. Programmet riktar sig till forskare inom svensk industri samt internationell akademi och industri. Programmet har nyligen anpassats efter företagens behov av kortare perioder av forskningsmeritering utomlands. 

- Det handlar om att stärka tillgången på duktiga individer med internationell erfarenhet som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut, universitet, högskolor och centrumbildningar. Det är viktigt för Sveriges framtida utveckling, säger Erik Litborn, som är ansvarig för programmet på Vinnova.

Vinnova finansierar upp till halva forskarlönen och kostnader för mobiliteten under högst två och ett halvt år. Forskarens arbetsgivare finansierar resten av lönen.

Över 150 forskare beräknas under 2013-2018 få möjlighet till vidare forskarmeritering genom programmet.

I denna sjätte omgång får 18 forskare finansiering för att jobba i en ledande forskningsmiljö:

Kari Saarinen - ABB AB och University of Jyväskylä, Finland
Christian Fredriksson - Luossavaara-Kiirunavaara AB och The University of Adelaide, Australien
Maria Nyberg - Högskolan i Kristianstad och Copenhagen House of Food, Danmark
Changlian Zhu - Göteborgs Universitet och Biotecan, Kina
Sharafat Ali – Linnéuniversitetet och Corning Incorporated, Corning, USA
Simone Fabiano - Linköpings universitet och Polyera Scorporation, USA samt Taiwan
Junfang Wu - Umeå universitet och AcureOmics AB samt Wuhan Zhongke Metaboss Technology Company Limited, Kina
Seán Barry - Linköpings universitet och Carleton University, Canada
Sai Bai - Linköpings universitet och University of Oxford, England
Reza Hosseinpourpia – Linnéuniversitetet och Georg-August-Universität-Göttingen, Tyskland
Inacrist Geronimo - Sveriges Lantbruksuniversitet och University of Kentucky, USA
Henrietta Nielsen - Stockholms universitet och Mayo Clinic College of Medicine, USA
Sinisa Bjelic – Linnéuniversitetet och University of Washington, USA
Volker Hans Haase - Karolinska Institutet och Vanderbilt University, USA
Kalep Filli - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och Chalmers samt MAUTECH, Nigeria
Jim Lund - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och The Arctic University of Tromsö, Norge, Göteborgs Universitet samt NovaHep AB
Cecilia Andersson - Lunds universitet och Imperial College, England
Lily Yang - Kungliga Tekniska Högskolan och Single Quantum B.V., Nederländerna samt Delft Institute of Technology, Nederländerna

Programmet förstärker även möjligheterna till forskarmeritering för forskare inom områden med behov av bättre könsbalans på senior nivå. Meriteringen sker i internationella samarbetsprojekt mellan näringsliv, forskningsinstitut, akademi och/eller offentliga parter.


För mer information:
Erik Litborn, Vinnova, 08-473 31 98, erik.litborn@vinnova.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.