Skip to main content

VINNOVA finansierar karriärlyft för forskare

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 10:08 CEST

Fem forskare får nu upp till halva sin lön finansierad genom VINNOVAs program Mobility for Growth. Genom att främja internationell mobilitet ska programmet bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Mobility for Growth förstärker möjligheterna till forskarmeritering genom finansiering av internationell mobilitet. Programmet riktar sig till forskare inom svensk industri samt internationell akademi och industri för att stärka tillgången på duktiga forskare som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut, universitet, högskolor och centrumbildningar.

Över 100 forskare beräknas under 2013-2017 få möjlighet till vidare forskarmeritering baserat på strategiska internationella samarbeten. Inledningsvis satsas 225 miljoner kronor, varav 125 miljoner från VINNOVA och knappt 100 miljoner från EU-kommissionen.

VINNOVA finansierar upp till halva forskarlönen och kostnader för mobiliteten under högst tre år. Forskarens arbetsgivare finansierar resten av lönen.

I denna första omgång får fem forskare finansiering för att jobba i en ledande forskningsmiljö:

  • Gemma Mestres - Uppsala Universitet och Technical University of Catalonia, Barcelona, Spanien
  • Marta de Rocha Rosario – Karolinska Institutet och Charité Medical university, Berlin, Tyskland
  • Anders Mälarstig – Karolinska Institutet och Pfizer Ltd, Cambridge, England
  • Olli Laitinen – Karolinska Institutet och Vactech Oy, Tampere, Finland
  • Jonas Almqvist – Uppsala Universitet och Standford University School of
    Medicine, USA

Programmet syftar även till att förstärka möjligheterna till forskarmeritering för forskare inom områden som behöver en bättre könsbalans på senior nivå. Meriteringen är avsedd att ske i samarbeten mellan näringsliv, forskningsinstitut, akademi och/eller offentliga parter.

 

För mer information:
Erik Litborn, programledare, 08-473 31 98, Erik.Litborn@VINNOVA.se
Daniel Holmberg, pressekreterare, 08 - 473 30 53, Daniel.Holmberg@VINNOVA.se

 


VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy