Skip to main content

VINNOVA finansierar nya IT-tjänster inom nöje och fritid

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 11:49 CET

 

Mobila dansspel, stöd för träning, mervärde för fotbollspublik och utökade möjligheter till att påverka kulturproduktioner. Det är innehållet i några av de elva projekt som VINNOVA finansierar med upp till 1,5 miljoner kronor vardera för att med hjälp av IT skapa en nöjsam och mer inspirerande fritid för individen.

VINNOVA finansierar i programmet Var Dags IT spännande, nyttiga och roliga IT-projekt som kan utvecklas till produkter och tjänster för individens vardag och fritid. I den senaste omgången finansieras IT-baserade produkter och tjänster som skapar en roligare, aktivare, mer kreativ, upplevelserik och mer stimulerande fritid. Projekten ska med stöd av forskning utveckla så kallade IT-demonstratorer som åskådliggör en idé till en produkt eller tjänst så att den kan testas, utvärderas och kommuniceras. Det handlar om korta FoU-projekt (6-24 månader) för att fånga nya idéer och behov som annars saknar resurser. VINNOVA går in med upp till 1,5 miljoner kronor per projekt.


Följande elva projekt finansieras:

Dance Crew - ett trådlöst, mobilt dansdatorspel, Movinto Fun AB (tillsammans med Stepz Dansskola och Interactive Institute) – ett roligt och engagerande dansspel som bygger på sociala interaktioner. Kontaktperson: Jin Moen, 0707-78 17 52.

CROSS[media]TRAINING platform, BRICKSdesign i Umeå AB (IKSU och Umeå universitet) – ett interaktivt stöd för träning som ska motivera och inspirera till ett hälsosamt liv. Kontaktperson: Charlotte Wiberg, 090-786 68 20.

Mobil språkblogg för en levande delad vardag, Vocab AB (tillsammans med Kista Teater och Stockholms universitet) – en mobil bloggtjänst för att skapa vardagsberättelser för barn och ungdomar. Kontaktperson: Niss Jonas Carlsson, 08-752 95 50.

Nyskapande icke-visuella navigationsspel (NIVINAVI), Dofilicious (tillsammans med Region Skåne, Stockholms universitet och Lunds universitet) – personer med grava synskador ska få roliga verktyg, såsom icke-visuella plats- och rörelsebaserade spel, för att motiveras och engageras i hur man rör sig i samhället. Kontaktperson: Charlotte Magnusson, 046-222 46 95.

Arena, IMCG Sweden AB (tillsammans med Supporterklubben Black Army, AIK Fotboll AB, Supporterklubben Änglarna, IFK Göteborg, All Your Base och Interactive Institute) – öka upplevelsen av fotbollsevenemang genom en mobil tjänst som erbjuder ett mervärde före, under och efter match. Kontaktperson: Marie-Christine Napier, 031-10 20 66.

URBLOVE, Ozma Speldesign AB (tillsammans med Föreningen Bryggeriet i Malmö, Rörelsen Gatans Röst och Ansikte, Malmö Living Labs, Malmö högskola och Wireless Independent Provider) – en mobil tjänst som kombinerar ”urban exploring”, spel och användarskapat innehåll. Kontaktperson: Karin Ryding, 0702-45 25 92.

Förstärkt verklighet i vardagslivet: Interaktiva spel och upplevelser på Skellefteå Airport, North Kingdom Design & Communication AB (tillsammans med Skellefteå Airport, Stiftelsen Adopticum och Interactive Institute i Umeå) – med hjälp av ”Augmented Reality” erbjuda engagerande och roliga upplevelser för personer på resa. Kontaktperson: Roger Stighäll, 0910-73 30 90.

Emues, Emues Group AB (tillsammans med The Swedish Model, Tyst Booking & Management och Malmö högskola) – en plattform där publik, artist och lokal samverkar i en kunddriven affärsmodell för att göra artister mer tillgängliga för sin publik. Kontaktperson: Markus Wiklander, +1 34 757 972 13.

We Run Free, Street Media 7 AB (tillsammans med Air-Wipp och Interactive Institute) – en mobil och kontextberoende communitytjänst med inriktning mot parkour (en gatubaserad sportliknande verksamhet). Kontaktperson: Johan Rosén, 070-819 66 25.

Lekbot - En pratande och lekande robot för barn med funktionshinder, Talkamatic AB (tillsammans med DART Kommunikations- och dataresurscenter och Göteborgs universitet) – en radiostyrd robot för barn och ungdomar med funktionshinder, till exempel cerebral pares eller autism. Roboten styrs genom en pekskärm som översätter kommandon till talat språk. Kontaktperson: Fredrik Kronlid, 0703-60 21 90.

Crowdculture.se, Fabel Kommunikation AB (tillsammans Interacting Arts och SICS) – en plattform för mikrofinansiering av kulturella produktioner som stimulerar till ett mer livfullt kulturutbud eftersom konsumenter kan bidra till förverkligandet av olika projekt. Kontaktperson: Max Valentin, 08-410 224 30.


- Vi satsar här på drivkrafter som finns runt människors vilja till att röra sig, uttrycka sig och aktivt delta i sociala sammanhang. Vi tror att projekten kan fånga upp behov, ställa dessa i relation till tekniska möjligheter, samt låta användarna ta en aktiv roll i utvecklingsprocessen, säger Mattias Esbjörnsson, VINNOVA.


Läs mer om satsningen och tidigare finansierade projekt: http://www.vinnova.se/Verksamhet/Tjanster-och-IT-anvandning/Var-Dags-IT/ 


För ytterligare information: Mattias Esbjörnsson, VINNOVA, telefon 08-473 32 93, e-post mattias.esbjornsson@VINNOVA.se