Skip to main content

VINNOVA satsar 150 miljoner kronor på framtidens miljöinnovationer

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 11:18 CET

VINNOVA satsar på utveckling av nya lösningar för minskad klimat- och miljöpåverkan i framtidens hållbara samhälle. Smarta elnät, cykelvänliga städer, miljövänligare sjöfart och produkter som ersätter kol och olja kan bli verklighet genom de projekt som VINNOVA finansierar.

I VINNOVA-satsningen ”Miljöinnovationer” finansieras forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till ökad tillväxt och minskad miljöpåverkan med sammanlagt 150 miljoner kronor. Projekten medfinansieras av deltagande aktörer. Nästan 200 FoU-projekt sökte närmare 1 miljard kronor.


Bland de projekt som får finansiering finns:

 • Distributionssystem för hållbar e-handel, 2 000 000 kr, Mona Pettersson, WSP, Göteborg.
 • Framgångsrik kollektivtrafik i nordiska regioner - integrerad planering, väginfrastruktur och bebyggelse, 6 623 400 kr, Jane Summerton, VTI och Linköpings universitet.
 • Rerail – tyst och energieffektiv miljöräls, 4 400 000 kr, Ulla Juntti, Luleå tekniska universitet, och Anders Sundgren, Södra Sunderbyn.
 • Designmetoder för cykelfrämjande stadsmiljöer, 270 000 kr, Lovisa Kihlborg, White arkitekter AB, Stockholm.
 • Från bilstad till cykelstad: planeringsverktyg och svensk kompetenshöjning för ökad cykling, 14 080 000 kr, Pelle Envall, WSP, Stockholm.
 • Utveckling av ett automatiserat lånecykelsystem i Örebro, 3 244 200 kr, Tom Petersen, KTH.
 • Grön pendelparkering, 500 000 kr, Yngve Westerlund, konsult, Göteborg.
 • Hållbara transporter i citymiljö, 4 550 000 kr, Niklas Wahlberg, Lindholmen Science Park, Göteborg.
 • Bioraffinaderi för miljövänlig framställning av hållbart fiskfoder, 2 441 700 kr, Eva Pettersson, Nordic Paper Seffle AB, Säffle.
 • Nya innovativa produkter från björkråvara, 5 125 000 kr, Bo Lindskog Innventia AB, Stockholm.
 • Förpackningar från förnyelsebar råvara, 4 057 984 kr, Ann-Christine Albertsson, KTH.
 • Material för katoder i Li-jonbatterier, 8 100 000 kr, Hans Söderhjelm, Höganäs AB, Höganäs.
 • Högre energieffektivitet i datorhallar, 765 000 kr, Mats Hovmöller, Acumem AB, Uppsala.
 • Systemlösningar för att på affärsmässiga grunder utvinna värdefulla metaller direkt från den byggda miljön, 3 940 000 kr, Joakim Krook, Linköpings universitet.
 • Aktivt kol från förnyelsebara råvaror, 2 631 000 kr, Karin Lindgren, Innventia AB, Stockholm.
 • Pilotprojekt för test av självsanerande och biologiskt nedbrytbar engångstoalett i slumområden i Kenya och Bangladesh, 7 400 000 kr, Camilla Wirseen, Peepoople AB, Stockholm.
 • Lågkostnadssystem för mätning av växthusgaser, 866 500 kr, Henrik Rödjegård, SenseAir AB, Delsbo.
 • Återvinning av elektriska kablar, 4 585 000 kr, Annika Boss, Swerea IVF AB, Mölndal.
 • SmartGrid Energilagring - att möjliggöra förnybar energi genom smarta elnät, 15 000 000 kr, Linda Nilsson, High Voltage Valley, Ludvika.
 • Enzymer som verktyg för tillverkning av nya produkter - resurssnåla processer för nya material, 3 499 740 kr, Henrik Stålbrand, Lunds universitet.
 • Industrinära återvinningsforskning - till exempel återvinning av solceller, 10 000 000 kr, Christian Ekberg, Chalmers.
 • Utveckling av energiåtervinningssystem för duschar i hem och offentliga miljöer, 1 665 000 kr, Tony Svensson, Safeman AB, Olofström.
 • Utveckling av bergvärmeväxlare som gör det möjligt att lagra både kyla och värme, 2 610 000 kr, Folke Björk, KTH.
 • Sensorutveckling för effektiv och miljövänlig vinterväghållning, 516 000 kr, Mats Riehm, Metsense AB, Göteborg.
 • Optimering av godstransporter i storstadsmiljö, 440 000 kr, Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation i Sverige AB, Stockholm.
 • Elanslutning av fartyg för bättre luftkvalitet, 1 100 000, Åsa Wilske, Göteborgs Hamn AB.
 • Utveckling av effektiv och miljövänlig sjöfart, 12 000 000 kr, Claes Källström, SSPA Sweden AB, Göteborg.
 • Utveckling av SCR-system för bättre NOx-rening i fartygsavgaser, 3 200 000 kr, Hanna Härelind Ingelsten, Chalmers.
 • Scenariestudier för att förbättra transportsystems miljöprestanda, 4 764 000 kr, Erik Fridell, Chalmers.


Samtliga belopp kan komma att justeras efter kontraktsförhandlingar.


Läs mer om satsningen: http://www.vinnova.se/sv/Verksamhet/Miljo--och-energiteknik/Innovation-for-en-hallbar-framtid/Miljoinnovationer---aktuell-utlysning/


För ytterligare information: Magnus Blinge, VINNOVA, telefon 08-473 31 80, e-post magnus.blinge@VINNOVA.se, eller Helen Andréasson, VINNOVA, telefon 08-473 30 88, e-post helen.andreasson@VINNOVA.se