Skip to main content

VINNOVA satsar 26 miljoner kronor på designade material

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 14:49 CET

 

VINNOVA satsar sammanlagt 26 miljoner kronor på 15 projekt som ska kommersialisera designade material och nanomaterial. Satsningarna ska bland annat utveckla materialkoncept för användning i värmekameror, proteser, motorventiler, bergborrar, avgasreningssystem och solceller.

VINNOVAs program ”Designade material inklusive nanomaterial” ska underlätta kommersialisering och nyttiggörande av forskningsresultat. Detta sker genom etappvis ökande finansiering av projekt som sträcker sig från möjlighetsprövning av idéer kring användning av designade material och verifiering av materialkoncept till industrialisering och uppbyggnad av nätverk och fungerande värdekedjor.

Inom programmet finansieras också svenskt deltagande i transnationella samverkansprojekt från utlysningen MNT ERA-Net Transnational Call 2009. MNT ERA-Net är ett EU-projekt som ska stärka konkurrenskraften hos europeisk industri genom ökad koordinering av FoU-aktiviteter inom mikro- och nanoteknik.

Följande projekt finansieras i denna omgång:

Konceptverifiering av LADI, Indexator AB (Vindeln), 1 200 000 kronor, koncept som i ett och samma material integrerar två utvecklingslinjer för gjutgodskomponenter av segjärn. Kontaktperson: Richard Larker, tel 0933-148 46, e-post richard.larker@indexator.se 

3D-sintring av PM-stål till NNS, VBN Components AB (Uppsala), 909 000 kronor, koncept där ämnen av höglegerade verktygsstål framställs i nära färdig form. Kontaktperson: Peter Vikner, tel 018-14 00 09, e-post peter.vikner@vbncomponents.com

Direktgjuten BMG-tråd, Comdicast AB (Sollentuna/Fagersta), 300 000 kronor, direktgjutning av amorf (glasartad) metall i trådform. Kontaktperson: Sven Ekerot, tel 08-754 52 88, e-post ekerot.group@telia.com

Teknisk och ekonomisk verifiering av ANS lågfriktionsyta inom ventilmekanismer och bergborrar, Applied Nano Surfaces Sweden AB (Stockholm), 1 200 000 kronor, koncept för lågfriktionsytor i motorkomponenter och bergborrar. Kontaktperson: Mattias Karls, tel 0703-48 35 20, e-post mattias.karls@appliednanosurfaces.com

Skräddarsydda multifunktionella nanosfärer, Polymer Factory Sweden AB (Nacka), 912 000 kronor, koncept där ihåliga nanosfärer skräddarsys för anpassning till olika biomedicinska applikationer. Kontaktperson: Robert Westlund, tel 0702-21 18 75, e-post robert.westlund@polymerfactory.com

Tryckbara elektrolytnanogeler, Acreo AB (Norrköping), 300 000 kronor, elektrolytnanogel för användning i tryckta displayer. Kontaktperson: Mats Sandberg, tel 011-36 36 21, e-post mats.sandberg@acreo.se

POLYMATEL, Nexam Chemical AB (Lund), 300 000 kronor, pröva möjligheten att med hjälp av tvärbindare designa plastmaterials egenskaper för elektriska applikationer. Kontaktperson: Jan-Erik Rosenberg, tel 0703-23 10 05, e-post jan-erik.rosenberg@nexam.se

Gränsskiktsmaterial, SHT Smart High-Tech AB (Kållered), 600 000 kronor, termiskt gränsskiktsmaterial i koncept för värmehantering i elektroniksystem. Kontaktperson: Lars Olsen, telefon 0708-97 99 33, e-post lars@sht-tek.com

Industrialisering av en T2SL-baserad infraröddetektor, IRnova AB (Kista), 1 200 000 kronor, koncept för högpresterande infrarödsensorer till värmekameror. Kontaktperson: Hedda Malm, tel 08-793 66 14, e-post hedda.malm@ir-nova.se

Nanofabricerade filtermembran, Porenix AB (Göteborg), 300 000 kronor, nanoporösa material i högpresterande filter inom biotech- och läkemedelsindustrin. Kontaktperson: Mikael Ryttinger, tel 0736-70 92 53, e-post mikael.ryttinger@porenix.com

Kraftvärme/kyla för bostäder: Utveckling av avancerade lågtemperaturbränsleceller av fastkeramtyp, konsortium företrätt av KTH, 6 810 000 kronor, bränsleceller baserade på innovativa nanokompositmaterial. Kontaktperson: Bin Zhu, tel 0762-87 25 12, e-post binzhu@kth.se

SootSensII, konsortium företrätt av Linköpings universitet, 1 465 000 kronor, utveckla ny teknik för mätning av sotinnehåll efter partikelfiltret i dieselmotorer. Kontaktperson: Anita Lloyd Spetz, tel 013-28 17 10, e-post spetz@ifm.liu.se

Nordic DSC, konsortium företrätt av Ytkemiska Institutet AB, 1 925 000 kronor, koncept för flexibla solceller. Kontaktpersoner: Robert Corkery, YKI, tel 08-501 060 71, e-post robert.corkery@yki.se, Giovanni Fili, NLAB Solar AB, tel 0735-30 00 00, e-post giovanni@nlabsolar.com

Cefibra biokompositer, konsortium företrätt av re8 Bioplastics AB (Göteborg), 4 016 000 kronor, industrialisering av ett koncept för biokompositer. Kontaktperson: Thomas Bräck, tel 0706-24 84 93, e-post thomas.brack@re8.se

Bioaktiva och antibakteriella amputationsproteser, konsortium företrätt av Uppsala universitets Projekt AB, 4 600 000 kronor, materialkoncept som ger bättre förankrade proteser som samtidigt är antibakteriella. Kontaktperson: Håkan Engqvist, tel 018-471 71 30, e-post hakan.engqvist@angstrom.uu.se


Läs mer om Designade material: http://www.vinnova.se/Verksamhet/Material/Designade-material/

För ytterligare information: Anders Marén, VINNOVA, telefon 08-473 31 88, e-post anders.maren@vinnova.se