Skip to main content

Ytterligare 65 miljoner till livsmedelsforskning

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 09:04 CET

Individuellt anpassade måltidslösningar för äldre, dynamiskt hållbarhetsdatum för att minimera svinn och innovativa rågbaserade livsmedel med dokumenterade hälsoeffekter. Om detta handlar några av de forskningsprojekt inom livsmedelsområdet som får finansiering i den avslutande omgången av programmet Tvärlivs.

VINNOVA och Formas satsar tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och Stiftelsen Lantbruksforskning motsvarande 65 miljoner kronor på 8 projekt i den sista och avslutande omgång av Tvärlivs. Staten står för hälften av finansieringen och livsmedelsbranschen för den andra hälften.

Forskningen som får finansiering ska bidra till att stärka livsmedelsbranschens innovationsförmåga och till en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelssektor. Totalt har 170 miljoner satsats på 64 projekt inom Tvärlivs, inklusive de projekt som nu får finansiering.

Bakgrund:
Tvärlivs är en gemensam satsning av staten och livsmedelsbranschen under perioden 2010 – 2014 för att stödja svensk livsmedelsforskning. Bakom programmet står VINNOVA, Formas, Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och Stiftelsen Lantbruksforskning.


Projekt som ges finansiering i den avslutande omgången:

Aktivt åldrande - individuellt anpassade måltidslösningar för hälsa och livskvalitet hos äldre, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, 11 miljoner, projektledare Karin Wendin 010-516 59 24

Ny svensk mat, Open Eye AB, 7,2 miljoner, projektledare Gunnar Backman, 08-410 22 100 

Dynamiskt hållbarhetsdatum för minimerat svinn, Lunds universitet, 10 miljoner, projektledare Fredrik Nilsson 046-222 91 55

Ny extruderingsteknik för laminering av cerealibaserade livsmedel, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB , 5,4 miljoner, projektledare Camilla Öhgren 010-516 66 98

Hållbara proteinflöden och produkter i livsmedelskedjan, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, 4,2 miljoner, projektledare Ulf Sonesson 010-516 66 17

RyeClaim - Innovativa rågbaserade livsmedel med dokumenterade hälsoeffekter, Sveriges lantbruksuniversitet, 7,4 miljoner, projektledare Rikard Landberg 018-67 20 46 

Innovativa produktionssystem för med vegetabilier på matbordet, Lunds universitet, 11,4 miljoner, projektledare Yvonne Granfelt 070-569 33 75 

Goda och hälsosamma bake-off-surdegsbröd, bakade med innovativa tekniker, Sveriges lantbruksuniversitet, 7,9 miljoner, projektledare Maud Langton 018-671 983 

Tidigare beviljade projekt inom Tvärlivs: www.tvarlivs.se/beviljade-projekt

För mer information:
Mårten Berg, handläggare VINNOVA, 08-4733197,  Marten.Berg@VINNOVA.se
Susanne Johansson, forskningssekreterare Formas, 0722-509420, susanne.johansson@formas.se 
Emilie von Essen, presschef Formas, 0733-50 31 61, eve@formas.se

 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy