Skip to main content

VIRONOVA genomför företrädesemission

Press Release   •   Jul 03, 2009 11:58 CEST

STOCKHOLM – 3 juli, 2009 – Vironova meddelar att idag är första dagen att teckna aktier i den företrädesemission som stänger den 17 juli. Målet med emissionen är att tillföra bolaget ca SEK 10 miljoner . Pengarna kommer i huvudsak att användas till att finansiera marknadsföringen, försäljningen och ökat utbud av analytjänster samt den fortsatta utvecklingen av bolagets teknologiplattform för datoriserad identifiering av virus.

Försäljningen av specialiserade analytjänster baserade på elektronmikroskopi har stadigt ökat under de senaste månaderna, vilket ökat intäktsflödet i bolaget. Vironova har identifierat ett flertal kundmålgrupper inom den globala Life Science -industrin, vilka har stort behov av analystjänsterna. Bolaget har för avsikt att utöka utbudet av analystjänster till att även omfatta s.k. virussäkerhetsstudier. Detta är en snabbt växande marknad värd över SEK 250 miljoner enbart i Norden, dock utan lokala leverantörer. Bolaget ser här en möjlighet att snabbt ta betydande marknadsandelar.


Villkor för företrädesemissionen

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 30 juni 2009 var registrerad som aktieägare i Vironova AB (publ) (”Vironova”) äger företrädesrätt att för elva (11) befintliga aktier oavsett aktieslag teckna en (1) ny aktie av serie B.

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till SEK 10,50 per aktie. Courtage utgår ej.


Mer detaljerad information om villkoren för företrädesemissionen finns på bolagets hemsida www.vironova.com och på bolagets kontor.


Om Vironova

Vironova är ett privatägt svenskt bioteknikföretag som utvecklar datorbaserade diagnostikprodukter för att med identifiera virus och som erbjuder avancerade analystjänster baserade på elektronmikroskopi.

Vironova grundades 2005 för att kommersialisera datorbaserad teknik utvecklad på Karolinska Institutet för att snabbt detektera och identifiera virus och effektivt utveckla antivirala läkemedel. Sedan dess har Vironova utvecklats till att vara ett av Sveriges mest lovande och snabbväxande ”Life-Science”-företag. Mer infomation om Vironova och de senaste nyheterna finns att läsa på webbsidan www.vironova.com.


För vidare information om företaget eller företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Stéphane Blandeau
CFO, Vironova AB (publ)
Tfn: +46(0)761 472 909
E-mail: cfo@vironova.com

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy