This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Framgångsfrukost- Smarta sätt för hållbarhet och lönsamhet i besöksnäringen

Framgångsfrukost- Smarta sätt för hållbarhet och lönsamhet i besöksnäringen

28 April 08:30 – 10:00

Almis lokaler på Sankt Larsgatan 18, Linköping

Begreppet nudging har blivit alltmer känt, att puffa sina kunder i rätt riktning för mer hållbara och lönsamma val. Det kan handla om relativt små insatser som kan ge positiva resultat för verksamheten. Kom och lyssna på Angelika Wernersson från Västmanlands Turism som tagit fram handboken Smarta Sätt där du som företagare inom besöksnäringen får konkreta tips om hur du kan påverka dina kunders val genom ökad förståelse för beteendeekonomi.

Läs mer och anmälan

Ämnen

Regioner


Visit Östergötland är en del av Region Östergötland och arbetar med att stärka Östergötlands attraktionskraft genom att marknadsföra Östergötland mot svenska och utländska besökare. Här finner du som företagare, tjänsteman eller politiker information om besöksnäringen i Östergötland och hur vi på Visit Östergötland arbetar för att stärka näringen och varumärket Östergötland.

Presskontakt

Relaterade nyheter